Praktisk info for Fornebuporten 1

Trafikkvarsel for Telenor Arena

Ved konserter på Telenor Arena vil det være trafikkregulering i nærområdet. Møter du sperringer anbefaler vi deg å prate med vaktene og be de slippe deg igjennom til boligsameiet. Ved problemer kontakter du styret og trafikk@telenorarena.no.

Opplever du konsertgjengere som ikke oppfører seg, kontakter du styret så tar vi det videre med Telenor Arena. Dokumenter med bilder og video hvis mulig.

## Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens Vegvesen. Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser. Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.


## Stor trafikkpakke

- Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
- Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
- Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
- Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
- Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.


## Liten trafikkpakke

- Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
- Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
- Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.