Praktisk info for Fornebuporten 1

PARKERING, PORTÅPNERE, EL-BIL LADING

Ønsker du låne parkeringsplass for helgen, eller høre om noen leier ut på langtid eller selger parkeringsplass har vi en facebook gruppe til dette formålet:

https://www.facebook.com/groups/2407262282844729


GARASJEANLEGG
Garasjeanlegget eies av Fornebuporten Boligparkering og driftes av Fornebuporten Drift.

Driftsrelaterte spørsmål rettes til drift@fornebuporten.no, øvrige spørsmål rettes til Fornebuporten Boligparkering ved Jan-Petter Tenold; jan-petter.tenold@fornebuporten.no.PARKERING I GARASJEANLEGG K1

Det er et stort parkeringsanlegg i K1 der man kan parkere for så lite som 5 kr timen på ettermiddager og i helger. Dette anlegget eies av Aker og driftes av Fornebuporten Drift.UTENDØRS GJESTEPARKERING

Utenfor K1 har sameiet 7 gjesteplasser med gratis parkering. Disse parkeringsplassene kan besøkende til vårt sameie benytte gratis mot at de registrerer seg i vår parkeringsportal. Kontakt styret for innloggingsdetaljer:

https://fp1.no/contact_board

https://goo.gl/maps/TPwEqZFJT6pGARASJEPORTER
Opplever du problemer med at garasjeporten ikke åpner seg automatisk eller ikke reagerer på portåpner er det mulig å bruke kontrollpanelet ved porten til å åpne den. Det er også mulig å manuelt åpne porten i nødstilfeller.

Vi har laget en instruks for manuell åpning av port ved feil og strømbrudd som forklarer dette i detalj. Den finner du nederst på denne siden. Her står det også beskrevet hva som må til for å tilbakestille nød åpneren dersom denne har blitt brukt og porten forblir åpen.

PORTÅPNERE.
Ved henvendelser om portåpner ta kontakt med Rune Steinsgard hos Fornebuporten Drift.

Rune Steinsgard
Mobil:+47 90910191
Epost: rune.steinsgard@fornebuporten.no

PRIVAT PARKERING
Biler skal parkeres i parkeringsanleggene på reserverte plasser, og disse holdes ryddig av bileier. Lagring av brennbart materiale på parkeingsplassene er ikke tillatt

KJØP OG LEIE AV PARKERINGSPLASS
Mange beboere leier ut plasser sine P-plasser. Se igjennom facebook gruppen vår dersom du ønsker å leie. Du kan også spørre der om noen har plass de ikke leier ut.

Fornebuporten Boligparkering har også parkeringsplasser til leie og til salgs i K1/K2. Disse kommer med eller uten lademulighet for ELBIL.

VEILEDENDE PRISER FOR 2019:
Pris for en P-plass: NOK 330 000. inkl. mva.
(I tillegg belastes rettighetshaver fellesutgifter for P-anlegget.
Pris for en P-plass med ELBIL lader: NOK 380 000. inkl. mva.
( I tillegg belastes rettighetshaver fellesutgifter for parkeringsanlegget.
I tillegg belastes en årlig en fast energikostnad på 4000,- Eks. mva.
Ved bruk av ny lader med applikasjon belastes leietaker direkte og ingen belastning fra utleier.
Utleiepris er: NOK 1800. eks. mva. pr plass/ mnd. ( inkluderer fellesutgifter )

Utleiepris for P-plass med ELBIL-lader : NOK 1800. eks. mva. pr plass/ mnd.
( inkluderer fellesutgifter ) I tillegg belastes en årlig en fast energikostnad på 4000,- eks. mva.
Ved bruk av ny lader med applikasjon belastes leietaker direkte og ingen belastning fra utleier.

For å kunne kjøpe plass må kjøper eie en seksjon i sameiet.

For mer informasjon kontakt:
Trygve Formo Hermansen
Telefon: 92 44 98 42
E-post: tfh@sem-johnsen.no

ETABLERING AV INFRASTRUKTUR.
Styret i sameiet har høsten 2019 engasjert Grønn Kontakt/-TLS Elektro til å bygge infrastruktur til alle P-Plasser tilhørende seksjonseiere uten lademulighet på sin P-plass i sameiet. Dette for at seksjonseiere skal tilbys muligheten til å montere ladeboks på egen P-Plass.
Det ble høsten 2019 avholdt 2 informasjonsmøter for beboere hvor Grønn Kontakt og styret redegjorde for saken og på Ekstraordinær Generalforsamling ble det enstemmig besluttet å starte opp ELBIL-lade prosjektet.
Akershus Fylkeskommune og Bærum kommune støtter prosjektet med midler som vil være avsluttet før julen 2019. Midlene vi får i støtte vil når de blir mottatt, bli fordelt ut igjen på seksjonseiere med tinglyst P-Plass som er omfattet av dette prosjektet.

INSTALLASJON AV EL-LADER PÅ EKSISTERENDE PARKERINGSPLASS
Fornebuporten Boligparkering vil tilby alle som ønsker lader på egen parkeringsplass dette. Per nå kjenner vi ikke til priser eller når det vil være mulig å bestille dette.
For mer info ta kontakt med Jan-Petter Tenold i Fornebuporten Drift AS. Mobil: 47453772,
EPOST: jpt@fornebuporten.no.

PROSEDYRE VED FEILPARKERTE BILER PÅ EGEN PLASS
For å forhindre at andre beboere parkerer på din plass, anbefaler vi å henge opp en lapp som indikerer at din plass er reservert.

Skulle noen parkere på din plass er det eier som selv må selv sjekke hvem som har feilparkert. Dette kan sjekkes via en SMS til Statens Vegvesen. Securitas/Drift organiserer ikke borttauing av feilparkerte biler på en plass tilhørende eier.

Eier må selv inngå en avtale med Oslo Kranbil service og guide disse inne til sin p-plass. Securitas/Drift kan bistå beboer/leietaker mot en skriftlig bestilling med fakturaadresse.

Årsaken til dette er at bestiller må være fakturamottaker og må selv sørge for videre fakturering av til den som har feilparkert.

For mer informasjon eller bestilling av borttauing kontakt:

Oslo Kranbilservice.
www.oslokranbilservice.no
Vakt tlf: 915 43 000