Praktisk info for Fornebuporten 1

FORRETNINGSFØRER

Forretningsfører er Oslo og Omegn Boligforvaltning AS (OBF)

Kontaktperson

Mette Gro Eriksen
Tlf direkte: 479 12 495
Tlf sentralbord: 22 12 23 40
firmapost@obf.no


BESTILLING AV NØKLER

Ønsker du bestille nye nøkler, send nøkkelnummer som står på din nøkkel til firmapost@obf.no.


Adresse

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS
Postboks 4301 Nydalen, 0402 Oslo
Besøksadresse: Sandakerveien 64, 0484 Oslo


INFO OM OBF

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS (OBF) er ny forretningsfører for ditt sameie fra 1.
juli 2018. Vi er et uavhengig forvaltningsselskap som siden 1956 har forvaltet små og
store boligselskap. I dag har vi ca. 400 boligselskap under forvaltning.
Som beboer merker du oss først og fremst ved at vi sender ut giroer for
felleskostnader og deltar på årsmøter. Det meste av arbeidet vårt foregår i forhold til
styret.

Vi tilbyr både eFaktura og AvtaleGiro

Opprett dette direkte i nettbanken første gang du betaler felleskostnadene til OBF.
Følg linken for AvtaleGiro eller eFaktura og anvisningene (din eFakturareferanse er
de ni første sifrene av KID-nummeret). Du får alltid et varsel fra banken din i forkant
av betaling slik at du kan sjekke beløpet.

AvtaleGiro trekkes automatisk uten at du trenger å passe på annet enn at det er nok
penger på kontoen og at trekktaket er satt høyt nok, mens for eFaktura må du
bekrefte betalingen i nettbanken. Velg det som passer deg best.
Betalingsavtaler trer først i kraft noen uker etter oppretting.

Av hensyn til giroer, innkallinger til årsmøte, årsoppgaver osv. er det av stor
betydning at vi har oppdatert adresse på alle eiere. Melding om adresseendring kan
sendes som e-post, vanlig post eller meldes pr. telefon.