Praktisk info for Fornebuporten 1

BRANN

Alle brannalarmer er å anse som reelle mulige branner. Alle skal evakuere sine leiligheter via trappenedløpene umiddelbart og trekke vekk fra boligsameiet mot Aker bygget.

Utløser du brannalarmen gjør du følgende:

1. Slukk hvis det er mulig

2. Ring 110 og forklar situasjonen

3. Lukk alle vinduer og dører

4. Evakuer leiligheten

Det er kun brannvesenet som tilgang til å tilbakestille brannalarm. Dersom du har utløst brannalarmen ved et uhell må du umiddelbart ringe 110 og forklare situasjonen til brannvesenet. Gå så ned i første etasje og møt brannvesenet der slik at de får tilbakestilt alarmen.

VIS AKTSOMHET VED MATLAGING

Styret ber alle om å vise ekstra varsomhet ved matlaging. Påse at ventilator skrus på 5 minutt før man starter å lage mat, da avtrekket blir kraftigere etter en liten stund.

Når man griller på balkongen er det viktig å lukke verandadøren slik at røyk og os ikke trekker inn i leilighetene. Styret minner om at grilling med kull er strengt forbudt.

HVA SKAL DU GJØRE HVIS DU SVIR MAT OG BRANNALARMEN UTLØSES?

Skulle du være så uheldig å svi mat eller på annet vis utløse brannalarmen, er det veldig viktig å ringe 110 umiddelbart, fortelle hvilken leilighet det gjelder og forklare hva situasjonen er. Dette vil gi brannvesenet noe å forholde seg til, og vil kunne ta en vurdering av aktuell innsatsstyrke.

Er det røyk i leiligheten må du umiddelbart skru av platetoppen, stekeovnen eller annen varmekilde, og ta eventuelle kjeler og stekepanner av platen. Ved røyk i ovnen skal denne holdes lukket slik at røyk ikke siver ut i leiligheten.

Dersom det ikke er en reell brannsituasjon men kun røykutviklig, åpnes alle vinduer og dører for å lufte ut røyken. Man kan forsøke å vifte med en avis eller lignende foran røykvarsleren.

Du må ikke tildekke røykvarsleren eller demontere denne på noen som helst måte. Da vil alarm utløses og du vil bli holdt økonomisk ansvarlig for tilbakesetting av utstyr.

Alle røykvarslere i leiligheter og fellesarealer skal være montert på sin respektive plass. Skulle det være at noen røykvarslere utløser uten årsak, meldes dette til oss umiddelbart, og en installatør vil feilsøke og vurdere å bytte den aktuelle røykvarsleren. Utstyret skal ikke fjernes på egen hånd.

VEDLIKEHOLD AV KJØKKENHETTER

For så sørge for at ventilasjonen på kjøkkenet fungerer på best mulig måte, oppfordrer vi alle til å vaske og rense filteret til kjøkkenhetten et par ganger i måneden. Mer om dette kan du lese på side 17 av FDV dokumentasjonen til kjøkkenhetten (vedlagt nederst på siden).

FOR Å BEDRE BRANNSIKKERHETEN VIL ALT HENSLENGT PÅ SVALGANGER BLI FJERNET

For en tid tilbake fikk vi melding om en reell utløst alarm, og hvor det viste seg å være vanskelig å evakuere grunnet hensatte gjenstander på svalganger og områdene rundt branntrappene. Alle kan tenke seg hvordan det oppleves om det er stummende mørkt og man snubler over diverse gjenstander når man må komme seg ut. Denne gangen ser det ut som det var leker/vinter-utstyr som var hensatt i branntrapp-området.

Vi minner derfor alle om punktet om dette fra husordensreglene:

"Av hensyn brannsikkerhet og generell adkomst, er det ikke adgang til å ha gjenstander stående i svalgang utenfor leilighetene eller på andre fellesområder. Sykler plasseres i sykkelbod og sportsutstyr o.l. i bodene."

Dette gjelder selvfølgelig også branntrappene og områder tilknyttet disse. Nisjen som er rett ved inngangsdøren til hver leilighet regnes ikke som en del av svalgangen.

Kommer vaktmester over gjenstander som bryter dette vil disse gjenstandene bli fjernet. Dette gjelder også sykler og lignende som er låst fast i rekkverk i heishus eller rekkverk på svalgangene.

IKKE BENYTT BRANNTRAPPENE BORTSETT FRA VED EVAKUERING

Branntrappene er ikke bygget for normal bruk og bråker veldig mye for de som har leiligheter rett ved de. Dette gjelder spesielt for de som leilighet nære utgangsdøren i første etasje. Vi har også hatt problemer med at utgangsdøren blir stående oppe. Vi ber dere derfor vise hensyn og ikke bruke branntrappene bortsett fra ved evakuering.

SJEKKLISTE ELSIKKERHET

Elektrisk strøm kan, under uheldige omstendigheter, føre til brann. For å sikre at det ikke finnes farlige forhold omkring elektriske anlegg i din leilighet ber vi om at dere minst en gang årlig tar el-sjekken. Bruk vedlegget som heter Sjekkliste Elsikkerhet Beboere.