Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • 05/12: Oppdatert; "Innbrudd i boder i JSV 13-15-17 i K1 og K2!

  Publisert 04. des. 2019

  Styret har i dag foretatt en befaring av bod arealene i 13-15-17, hvor det er stjålet verdigjenstander fra beboernes boder i K1 og K2 og denne gangen var det i husnummer 13-15-17, det hadde vært ubudne gjester.

  Det står fortsatt gjenstander som er plassert i bod arealene i nummer 13-15-17 i K2 som enten er søppel eller tjuegods som er hensatt.
  Alle som har boder i K2 som har plassert gjenstander eller søppel i bod korridorer, må fjerne dette snarest, da det er brudd på våre vedtekter og plassere søppel der det er rømningsveier.
  Styret kommer heretter ikke til å bruke av sameiets midler til å fjerne privat søppel!

  Styret oppfordrer alle om ukentlig å kontrollere sine boder og forvisse seg om at intet er stjålet.

  FOREBYGGING.
  Sørg for å låse boden din med en kraftig hengelås ellers klippes denne bare av, og slipp aldri inn uvedkommende i våre bygg enten ved at de ringer på din dørtelefon eller på annen måte.

  Det er skremmende og se hvor mange beboere som har store verdier i sine boder, i kombinasjon med dårlige hengelåser, på sine boder som med letthet kan klippes av.

  Styret anmoder alle om å sikre boden sin skikkelig. Husk også alltid å låse bod døren etter deg.

  INNBRUDD.
  Har du hatt innbrudd så må du kontakte politiet og varsle ditt forsikringsselskap snarest.

  På forhånd takk til Dere alle som har et våkent øye med uvedkommende som oppfører seg merkelig i vårt anlegg. Ikke nøle med å varsle styret om du ser noe mistenkelig!

  STYRET.

 • Formell overlevering av ELBIL-lade anlegg utført - Din ladeboks er klar til bruk!

  Publisert 29. nov. 2019

  Det har i dag skjedd en formell overlevering av ELBIL lade anlegget (infrastruktur) fra Grønn Kontakt til Sameiet FBP1.

  KLAR TIL BRUK.
  De som har kjøpt ladeboks og fått denne montert på sin P-plass i K1 eller i K2 kan nå ta den i bruk.
  De som IKKE har kjøpt ladeboks kan se bort fra denne meldingen.

  KORT VEILEDNING.
  -Når du har parkert bilen din på P-plassen din så kobler du til lade kabel mellom bilen og ladeboks.
  -Når det er gjort, aktiverer du lading ved å benytte tilsendt grønn brikke som du skal ha mottatt i
  posten sammen med informasjonsbrev fra Grønn Kontakt.
  -Når lading er fullført fjerner du lade kabelen fra bilen først og deretter fra lade boksen.
  -Det er fullt mulig å la lade kabelen bli hengende eller surre den rundt lade boksen, men da skjer
  det på din egen risiko fordi den kan stjeles.
  -For eventuelle spørsmål du måtte ha, så tar du kontakt med GRØNN KONTAKT.

  INFORMASJON.
  Grønn Kontakt sin kontaktinformasjon finner du i informasjonsbrevet du mottok sammen med lade brikken. Du treffer dem på; post@gronnkontakt.no eller ved å ringe 47 67 08 00 til deres døgnåpne kundeservice.

  BESTILLING AV LADE BOKS.
  Dersom du har ventet med å bestille ladeboks, men finner ut etter hvert at tiden er inne til å
  bestille, da henvender du deg direkte til Grønn Kontakt og gjør en avtale med dem direkte.

  Lykke til!

  STYRET.
 • Ferdigstilling av ELBIL-infrastruktur i K1 og K2.

  Publisert 21. nov. 2019

  Formell overlevering av infrastruktur skjer fredag 29 november, klokka 11.00 i K2.
  I neste uke vil fremføring og terminering til lade bokser som er bestilt, bli ferdigstilt.
  Testing av anlegget vil skje i parallell med montering av lade bokser denne og neste uke.
  Beboere trenger ikke å møte opp da det kun er en overlevering som skal skje mellom Grønn Kontakt og styret.

  STYRET
 • VARSEL OM STRØMUTKOPLING; tirsdag 5 november, onsdag 6 november og torsdag 7 november.

  Publisert 01. nov. 2019

  STRØMUTKOBLING.
  Styret ønsker å varsle alle beboere allerede nå om at det vil bli strømutkopling disse dager
  innenfor tidsspennet 09.00-13.00

  ÅRSAK.
  Strømutkoplingen må skje fordi ELBIL-Ladeprosjektet skal terminere infrastrukturen i våre tre hovedtavleskap i K1 og K2.

  HVILKE BEBOERE BERØRES NÅR?
  05.11.2019 – strømutkobling i tavle 432.AK02.
  Denne tavlen tar med seg sin del av felles anlegg + tårn A med leiligheter og det hele.
  Utkobling fra ca. klokka. 09.00 til ca. klokka. 13.00.

  06.11.2019 – strømutkobling i tavle 432.BK02.
  Denne tavlen tar med seg sin del av felles anlegg + tårn B med leiligheter og det hele.
  Utkobling fra ca. klokka. 09.00 til ca. klokka. 13.00.

  07.11.2019 – strømutkobling i tavle 432.CK02.01.
  Etasjefordeler bygg C .
  Utkopling fra klokka. 09.00 til ca. klokka 13.00.

  GRØNN KONTAKT-TLS ELEKTRO.
  De etterstreber å slå på strømmen igjen så fort som mulig, men de ønsker heller å varsle med for god tid, enn å overskride det de har varslet.

  KONSEKVENSER.
  Strømutkoplingen fordelt over disse 3 dagene/tidsrommene vil få konsekvenser for:
  1. Alle beboere i sameiet vil bli berørt og leiligheten din blir strømløs en av dagene
  2. Rullestolbrukere (heiser vil ikke kunne benyttes i tidsperioden)
  3. Barnevogner som skal benyttes i perioden bør være transportert ned før 09.00.
  4. Alle dører (hoveddører, gesimsdører og alle dører mellom K1 og K2 inn i mot korridorer og
  trappeløp, må åpnes med nøkkel direkte i dør sylinder (ikke nøkkelboks)
  5. Biler i Parkeringskjeller K1 og K2 kan kjøres inn og ut fordi portene vil bli låst i åpen posisjon.
  6. Ventilasjonssystem vil bli avstengt, på en kontrollert måte før strømstans og skal ikke påvirke
  varme i leilighets-gulvene.
  7. Brannalarmanlegget vil ikke bli aktivert men nød lys vil bli tent og branntavler vil ule.
  8. ELBIL Ladere koplet til infrastruktur levert av FBP Boligparkering, vil bli uten strøm i perioder
  disse 3 dagene. (Lade bilen din i kveld og natt.!)
  9. Internett vil heller ikke være tilgjengelig i noen leiligheter fordelt på disse 3 stk. tårnene over
  disse 3 dagene.

  NB!
  Følgende leverandører og partnere er varslet;
  A & B Brannvesen, FBP Drift, FBP Boligparkering, A & B Låsservice, TLS- Elektro, Grønn Kontakt, KONE, GK RØR, GK INNEKLIMA, Oslofjorden Fjernvarme, HOMENET og SOLID AS.

  Styret beklager den ulempe dette vil påføre våre beboere.

  ELBIL-PROSJEKTET & STYRET.
 • Inn og utflytting i vårt sameie fører til skader og ødelegging av gesimsdører!

  Publisert 29. okt. 2019

  Styret ber alle som skal flytte inn eller ut av sameiet om å ta hensyn til våre dører i sameiet.

  Det gjelder også spesielt Dere som benytter utleiefirmaer som ikke har gjort seg kjent med hvordan dører åpnes og lukkes og dørenes begrensninger.

  Ukentlig skjer det nå at en eller flere dører ødelegges fordi de presses opp manuelt istedenfor å benytte funksjonstaster på dørpumpen. Noen plasseres gjenstander i døråpningen og det skal ikke skje.
  En dørautomatikk koster ca. 10.000,- kr og dersom det ikke tas mere hensyn ved inn og utflytting av skadevolderne så vil dette føre til en økning av felleskostnader for alle i sameiet.

  Styret kan simpelthen ikke lenger se på at skadeverk påføres sameiets dører uten at det får konsekvenser.

  Styret.
 • Kontainer kommer

  Publisert 23. okt. 2019

  Vi har bestilt kontainer som kommer i løpet av dagen 30 oktober. Så dette er en finfin mulighet til å kvitte seg med rusk og rask som har samlet seg opp i boden.

  Veldig viktig at man ikke kaster skrot i sorte plastsekker eller spesialavfall som elektriske artikler, maling eller annet farlig avfall, dekk, trykkimpregnert treverk, glass, gips eller gulvbelegg.

  Mer info om hva som ikke kan kastes i en kontainer her:

  http://www.tomwil.no/container/info/hva-som-ikke-kan-kastes-i-en-container.aspx

  Vi må alle må ta ansvar for at disse reglene følges, konsekvensen vil være at styret ikke kan bestille kontainer flere ganger dersom dette ikke overholdes.
 • Vannlekkasje i JSV nummer 1-3-5 i K1 heislobby-tak plater.

  Publisert 20. okt. 2019

  Styret ber deg om å sjekke at det ikke har kommet vann ned i boden din, dersom du har bod i tilstøtende område i K1 i dette tårnet.

  Styret.
 • Reklamasjoner til Solid AS - nye rutiner innføres for alle seksjonseiere!

  Publisert 05. okt. 2019

  Styret ble denne uken kjent med at Solid AS nå ønsker at reklamasjoner fra beboere skal meldes
  ved at DU som beboer skal gå inn på Solid sin nettside;
  www.solid.no og velge; "Kontakt", øverst i menyen.

  Der skal du som beboer melde inn din reklamasjon under;
  «Reklamasjons henvendelser til Sluttkundeavdelingen»

  Sameiets reklamasjonsrett gjelder i 5 år fra bygget ble overlevert fra Solid AS til FBP Drift og deretter til det første valgte styret i sameiet.
  Reklamasjonsretten gjelder frem til medio juni måned 2020.

  Styret er nå redd for at beboerhenvendelser ikke vil få det nødvendige fokus, når henvendelsen kommer fra den enkelte seksjonseier og ikke via styret og vår "Singel Point Of Contact (SPOC) hos FBP Drift.
  Men det gjenstår altså å se om vår skepsis til den nye rutinen vil slå til.!!

  Det vil imidlertid fortsatt være slik at styret vil sende reklamasjoner for alle fellesarealer (eks; heiser, elektro, m.m) via vår portal hos FBP Drift.

  Styret ber om at du tilbakemelder din erfaring med den nye reklamasjons rutinen og oppfølging av din henvendelse.

  STYRET
 • Folkemøte i kveld torsdag 26 september i Grand Hall klokka 19.00

  Publisert 26. sep. 2019

  Velkommen til folkemøte og talkshow i kveld i Grand Hall klokka 19.00.

  Nina Riibe - Ny adm. direktør i ECONA og bor på Fornebulandet.
  Vi møter en av Fornebulandets og vårt områdets dyktige og spennende ledere!

  Arthur Wøhni - kommunaldirektør, Bærum kommune.
  1,2 millioner kubikkmeter masse vil kunne skape en helt ny halvøy og strand. Fornebulandets fremtid, når Fornebubanen nå bygges! Kom og hør!

  Sigurd Grytten - Styreleder i Ruter.
  Hør hva som skjer på et strategisk nivå i Ruter. Vi møter styreleder i Ruter; det selskapet som trolig er viktigst for å sikre oss god logistikk med buss, ferge, autonome (buss/bil uten sjåfører) kjøretøy. Spennende!

  Lisbeth Hammer Krog, gjenvalgt ordfører i Bærum, 9. september.
  Lisbeth Hammer Krog gjorde et nytt godt valg og fikk igjen tillit fra Bærums befolkning.
  Hun går fra nyttår på som ordfører i perioden 2019/2023 og hun legger første besøk som nyvalgt ordfører til TorsdagsPorten.
  Vi vil utfordre henne på å vite hva hun anser som de viktigste sakene i Bærum og på Fornebulandet fremover.
  Ny spennende gjest på plass for kveldens møte.
  Vi ønsker velkommen til Ida Pedersen, innvalgt kommunestyremedlem i Bærum. Ida som representerer Bærum FRP/Fremskrittspartiet er eneste kommunestyremedlem som er født på 80-tallet!
  Alle andre er godt voksne eller veldig unge. Hun har vårt politisk aktiv i 20 år og går nå inn i sin fjerde periode. Medlem av hovedutvalget og startet med Barn og Unge i perioden 2007 til 2011, bistand og omsorg i perioden 2011 til 2015, planutvalget 2015 til 2019. Født i Bodø og bodde sine første år ved Saltstaumen.
  Vi møter en politiker som er viktig for oss og som er den eneste som tilhører 80-tallet i det nye kommunestyret i Bærum.

  Som alltid med spennende gjester.
  - Denne gangen møter du også:
  Videre vil vi høre hvordan vi kan være med på best mulig møte for å utvikle politikken som er viktig for oss på Fornebulandet.

  Kari Gjærum - En av Norges fremste artister;
  Kari har gjennom årene vært en av de mest benyttede sangerne i norsk underholdningsbransje - og har hittil deltatt på 157 plateinnspillinger!
  Velkommen torsdag kl. 19.00 til 21.00 - Grand Hall i Fornebuporten.

  Mer informasjon på:
  https://www.torsdagsporten.no/
  Vi sees i kveld klokka 19.00.
 • Plassering av skrot og søppel i fellesarealer er både brannfarlig og ulovlig.

  Publisert 16. sep. 2019

  Styret ønsker å informere alle beboere i sameiet om at plassering av skrot, møbler og søppel i fellesarealer (trappeløp og garasjeanlegg), ikke er tillatt, da det medfører økt brannfare og samtidig er brudd på våre vedtekter og husordensregler.
  Overtredelse medfører at overtreder vil motta faktura fra styret.

  Styret.