Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • Inn og utflytting i vårt sameie fører til skader og ødelegging av gesimsdører!

  Publisert 29. okt. 2019

  Styret ber alle som skal flytte inn eller ut av sameiet om å ta hensyn til våre dører i sameiet.

  Det gjelder også spesielt Dere som benytter utleiefirmaer som ikke har gjort seg kjent med hvordan dører åpnes og lukkes og dørenes begrensninger.

  Ukentlig skjer det nå at en eller flere dører ødelegges fordi de presses opp manuelt istedenfor å benytte funksjonstaster på dørpumpen. Noen plasseres gjenstander i døråpningen og det skal ikke skje.
  En dørautomatikk koster ca. 10.000,- kr og dersom det ikke tas mere hensyn ved inn og utflytting av skadevolderne så vil dette føre til en økning av felleskostnader for alle i sameiet.

  Styret kan simpelthen ikke lenger se på at skadeverk påføres sameiets dører uten at det får konsekvenser.

  Styret.
 • Kontainer kommer

  Publisert 23. okt. 2019

  Vi har bestilt kontainer som kommer i løpet av dagen 30 oktober. Så dette er en finfin mulighet til å kvitte seg med rusk og rask som har samlet seg opp i boden.

  Veldig viktig at man ikke kaster skrot i sorte plastsekker eller spesialavfall som elektriske artikler, maling eller annet farlig avfall, dekk, trykkimpregnert treverk, glass, gips eller gulvbelegg.

  Mer info om hva som ikke kan kastes i en kontainer her:

  http://www.tomwil.no/container/info/hva-som-ikke-kan-kastes-i-en-container.aspx

  Vi må alle må ta ansvar for at disse reglene følges, konsekvensen vil være at styret ikke kan bestille kontainer flere ganger dersom dette ikke overholdes.
 • Vannlekkasje i JSV nummer 1-3-5 i K1 heislobby-tak plater.

  Publisert 20. okt. 2019

  Styret ber deg om å sjekke at det ikke har kommet vann ned i boden din, dersom du har bod i tilstøtende område i K1 i dette tårnet.

  Styret.
 • Reklamasjoner til Solid AS - nye rutiner innføres for alle seksjonseiere!

  Publisert 05. okt. 2019

  Styret ble denne uken kjent med at Solid AS nå ønsker at reklamasjoner fra beboere skal meldes
  ved at DU som beboer skal gå inn på Solid sin nettside;
  www.solid.no og velge; "Kontakt", øverst i menyen.

  Der skal du som beboer melde inn din reklamasjon under;
  «Reklamasjons henvendelser til Sluttkundeavdelingen»

  Sameiets reklamasjonsrett gjelder i 5 år fra bygget ble overlevert fra Solid AS til FBP Drift og deretter til det første valgte styret i sameiet.
  Reklamasjonsretten gjelder frem til medio juni måned 2020.

  Styret er nå redd for at beboerhenvendelser ikke vil få det nødvendige fokus, når henvendelsen kommer fra den enkelte seksjonseier og ikke via styret og vår "Singel Point Of Contact (SPOC) hos FBP Drift.
  Men det gjenstår altså å se om vår skepsis til den nye rutinen vil slå til.!!

  Det vil imidlertid fortsatt være slik at styret vil sende reklamasjoner for alle fellesarealer (eks; heiser, elektro, m.m) via vår portal hos FBP Drift.

  Styret ber om at du tilbakemelder din erfaring med den nye reklamasjons rutinen og oppfølging av din henvendelse.

  STYRET
 • Folkemøte i kveld torsdag 26 september i Grand Hall klokka 19.00

  Publisert 26. sep. 2019

  Velkommen til folkemøte og talkshow i kveld i Grand Hall klokka 19.00.

  Nina Riibe - Ny adm. direktør i ECONA og bor på Fornebulandet.
  Vi møter en av Fornebulandets og vårt områdets dyktige og spennende ledere!

  Arthur Wøhni - kommunaldirektør, Bærum kommune.
  1,2 millioner kubikkmeter masse vil kunne skape en helt ny halvøy og strand. Fornebulandets fremtid, når Fornebubanen nå bygges! Kom og hør!

  Sigurd Grytten - Styreleder i Ruter.
  Hør hva som skjer på et strategisk nivå i Ruter. Vi møter styreleder i Ruter; det selskapet som trolig er viktigst for å sikre oss god logistikk med buss, ferge, autonome (buss/bil uten sjåfører) kjøretøy. Spennende!

  Lisbeth Hammer Krog, gjenvalgt ordfører i Bærum, 9. september.
  Lisbeth Hammer Krog gjorde et nytt godt valg og fikk igjen tillit fra Bærums befolkning.
  Hun går fra nyttår på som ordfører i perioden 2019/2023 og hun legger første besøk som nyvalgt ordfører til TorsdagsPorten.
  Vi vil utfordre henne på å vite hva hun anser som de viktigste sakene i Bærum og på Fornebulandet fremover.
  Ny spennende gjest på plass for kveldens møte.
  Vi ønsker velkommen til Ida Pedersen, innvalgt kommunestyremedlem i Bærum. Ida som representerer Bærum FRP/Fremskrittspartiet er eneste kommunestyremedlem som er født på 80-tallet!
  Alle andre er godt voksne eller veldig unge. Hun har vårt politisk aktiv i 20 år og går nå inn i sin fjerde periode. Medlem av hovedutvalget og startet med Barn og Unge i perioden 2007 til 2011, bistand og omsorg i perioden 2011 til 2015, planutvalget 2015 til 2019. Født i Bodø og bodde sine første år ved Saltstaumen.
  Vi møter en politiker som er viktig for oss og som er den eneste som tilhører 80-tallet i det nye kommunestyret i Bærum.

  Som alltid med spennende gjester.
  - Denne gangen møter du også:
  Videre vil vi høre hvordan vi kan være med på best mulig møte for å utvikle politikken som er viktig for oss på Fornebulandet.

  Kari Gjærum - En av Norges fremste artister;
  Kari har gjennom årene vært en av de mest benyttede sangerne i norsk underholdningsbransje - og har hittil deltatt på 157 plateinnspillinger!
  Velkommen torsdag kl. 19.00 til 21.00 - Grand Hall i Fornebuporten.

  Mer informasjon på:
  https://www.torsdagsporten.no/
  Vi sees i kveld klokka 19.00.
 • Plassering av skrot og søppel i fellesarealer er både brannfarlig og ulovlig.

  Publisert 16. sep. 2019

  Styret ønsker å informere alle beboere i sameiet om at plassering av skrot, møbler og søppel i fellesarealer (trappeløp og garasjeanlegg), ikke er tillatt, da det medfører økt brannfare og samtidig er brudd på våre vedtekter og husordensregler.
  Overtredelse medfører at overtreder vil motta faktura fra styret.

  Styret.
 • Bestilling av ladeboks

  Publisert 11. sep. 2019

  Dersom du ønsker å bestille ladeboks til rabattert pris (se eget oppslag her på Oppslagstavlen med bestillings skjemaet vedlagt), så sender du skjemaet ferdig utfylt til:

  BESTILLING@GRONNKONTAKT.NO

  Frist for å bestille ladeboks til rabattert pris er 20 september 2019.

  Styret
 • Vannbåren gulvvarme i alle leiligheter.

  Publisert 10. sep. 2019

  Det vannbåren gulvvarmeanlegget i sameiet er nå operativt og det betyr at alle nå skal ha varme i sine leilighets gulv i løpet av dagen.
  Har du fortsatt kalde gulv i morgen onsdag ber vi deg sjekke at batteriene i termostatene er i orden. Batteriene er plassert i underkant av termostaten og må skiftes fra tid til annen.

  Badegulvet har varmekabler og styres særskilt i hver enkelt leilighet.

  STYRET
 • BESTILLING AV LADEBOKS FOR BEBOERE MED TINGLYST P-PLASS I K1 og K2.

  Publisert 03. sep. 2019

  Tid: 19:00 - 20:00, Parkeringskjeller K1
  
På vår generalforsamling 20. august, hvor elbillader prosjektet ble godkjent, ble det informert om at det vil bli avholdt et informasjonsmøte for dem som skal bestille ladere nå.

  Rettighetshaverne har en frist til 20. september til å bestemme seg for om de vil ha lader nå, til rabattert pris, eller vil kjøpe senere.  
Informasjonsmøtet vil derfor avholdes i K1 tirsdag 10. september kl. 19:00.


  Vedlagt følger vilkårene for bestilling av ladeboks samt bestillingsskjemaet som bestiller må fylle ut.

  .Sameiet Fornebuporten 1 valgte Grønn Kontakt som vår leverandør av ladeanlegg for ELBIL. Prosjektet startet 2 september. 
Det vil bli installert dynamisk lastbalansert ladeanlegg i garasjen som muliggjør at alle parkeringsplassene kan monteres med ladere (Flexilader). Å få en lader montert er valgfritt, og bekostes av den enkelte beboer. Vi gjør oppmerksom på at man må benytte Grønn Kontakt til bestilling av ladeboks, og at det kun er disse laderne som kan benyttes til lading av el- og hybridbiler.

  Vedlagt er et bestillingsskjema du må fylle ut og signere dersom du ønsker å få en Flexilader montert på din parkeringsplass samtidig som infrastrukturen blir montert. Den vil bli montert på vegg (eventuelt på søyle, om det er mest hensiktsmessig). Ved innsending av bestillingen vil du bli registrert hos Grønn Kontakt. Ved endt registrering vil du få tilsendt en RFID ladebrikke som du bruker for å låse opp ladeboksen, og kan dermed lade bilen din. Du vil bli fakturert for ditt faktiske forbruk av strøm i henhold til den til enhver tid gjeldende prisen som er satt av FBP1. Samme RFID ladebrikke kan benyttes på Grønn Kontakt sitt landsdekkende ladenettverk av hurtigladere. Som FLEXI-ladekunde hos Grønn Kontakt får du 15 minutter gratis hurtiglading hver måned hos Grønn Kontakt. Du kan også laste ned Grønn Kontakts APP for å finne og starte lading på deres offentlig tilgjengelige hurtigladere.

  Vi gjør oppmerksom på at prisen ved senere bestilling/levering av Flexilader vil være kr 20.990,-(prisen indeksreguleres). Det er derfor gunstig å bestille lader til rabattert pris nå (kr 17.900,-). Om du ikke har el- eller hybridbil enda, kan du bestille ladeboks til rabattert pris nå og la den stå inaktiv til du ønsker å benytte den. På den måten kan du benytte deg av den lavere prisen nå, og aktivere den når du får deg en ladbar bil. Kryss i så tilfelle av på bestillingsskjemaet at du ikke ønsker at den settes i drift. Den vil i mellomtiden være frakoblet i Grønn Kontakt sitt system til du gir beskjed om at du ønsker ta den i bruk. Det er først da den månedlige kostnaden på kr 39,- begynner å løpe.  VEL MØTT TIL INFORMASJONSMØTE FRA ELBIL LADEPROSJEKTET. • "ELBIL-Infrastruktur-prosjektet" ble enstemmig besluttet på ekstraordinært årsmøte i går kveld.

  Publisert 21. aug. 2019

  Hei alle sammen.

  På det ekstraordinære årsmøtet i vårt sameie i går kveld ble det enstemmig besluttet at det skal bygges infrastruktur til ladestasjoner i K1 og K2.

  Prosjektet vil starte mandag 2 september og skal være avsluttet innen 30 november 2019.

  En stor takk til denne arbeidsgruppen som har bestått av;
  Henrik Foss
  Marianne Furru
  Christian Engen

  Vennlig hilsen:
  Rune Andre Løland
  Styreleder.