Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • Parkeringsregulering av utendørs gjesteparkering innføres Mandag 2. mars

  Publisert 24. feb. 2020

  Vi har inngått avtale med P-Service AS om parkeringsregulering av de 7 parkeringsplassene utenfor K1. Dette trer i kraft Mandag 2 mars, og all parkering må da registreres i P-Service sin parkeringsportal.

  Vi vil informere om innloggingsdetaljer til den nye portalen i løpet av uken.

  For de 7 plassene utenfor K1 vil det bli tillatt å parkere i 12 timer med 24 timers karantene fra endt parkering. Plassene er kun for gjester av beboere i FP1. For å kunne parkere må beboer som har besøk registrere registreringsnummeret til gjest innen 20 minutter etter parkering har startet.

  Hvis det er for lite kapasitet å tillate parkering på 12 timer, forbeholder vi oss retten til å endre dette ved behov. Vi vil informere om endringer på hjemmesiden vår og i parkeringsportalen.

  Biler registrert på eiere eller beboere i sameiet har ikke mulighet å benytte seg av gjesteparkeringen, bortsett fra korttidsopphold på inntil 20 minutter.

  I parkeringskjeller K1 er det fortsatt parkering til kr 5,- per time på ettermiddager og hele helgen.
 • Asker & Bærum Brannvesen gjennomfører brannøvelse på torsdag denne uken.

  Publisert 04. feb. 2020

  Det vil bli avholdt brannøvelse i John Strandrudsveg 1-3-5 torsdag 6 februar ca mellom 10.00-12.00.
  Det vil ikke bli utløst brannalarm og evakuering er derfor ikke nødvendig.
  Primært er det vann-stigerør fra K2 til opp på taket som skal testes.
  Dette til info.

  HMS-ansvarlig & Styret.
 • Boligsameiet Fornebuporten 1 - Varsel om årsmøte 2020.

  Publisert 30. jan. 2020

  Styret i Boligsameiet Fornebuporten 1 varsler med dette at årsmøtet avholdes,
  mandag 9. mars klokka 18.00-20.00 i Widerøevegen 5, 3 etasje.
  Widerøevegen 5 er bygget der Volvo/Billia holder til og hovedinngangen vender mot trafikkert hovedvei.

  Siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på møtet er onsdag 12. februar 2020.

  Forslag til saker leveres skriftlig til;
  Rune Andre' Løland til: r-loelan@online.no.
  Det anmodes om å utforme et klart forslag til vedtak som det kan stemmes over.

  Innkalling med endelig saksliste og foreskrevne vedlegg vil sendes ut tidligst 20 dager og minst 8 dager før årsmøtet.

  Med vennlig hilsen

  Styret i Boligsameiet Fornebuporten 1
 • Testing av ventilasjonsanlegg i forbindelse med brann tirsdag 28 januar i perioden 08.00-09.00

  Publisert 27. jan. 2020

  Styret varsler om at det må utføres planlagt testing av vårt ventilasjonsanlegg i morgen tirsdag 28 januar. Testen vil bli utført fra klokka 08.00 og nede tid på ventilasjons aggregatet vil bli på maksimum 1 time.

  Nede tid på ventilasjonsanlegget vil kun berøre beboer i JSV: 7-9-11.

  Vår driftsleverandør vil være tilstede når arbeidet pågår.

  Vennlig hilsen:
  STYRET.


 • Service & vedlikehold i morgen torsdag 16 januar mellom 09.00-12.00 på gulvvarmeanlegget!

  Publisert 15. jan. 2020

  GK RØR skal i morgen torsdag 16 januar i perioden 09.00-12.00 utføre vedlikehold og skifte en hovedventil som vi har en lekkasje på. Dette vil føre til at det vil bli noe redusert varme i gulvene i morgen som følge av at sirkulasjonen til det vannbårne gulvvarmeanlegget vil bli redusert.
  Vi beklager den ulempen dette vil medføre for våre beboere.

  STYRET.
 • Vi trenger kandidater til nytt styre!

  Publisert 09. jan. 2020

  På det kommende årsmøtet i sameiet skal det velges kandidater til nytt styre. Vi trenger derfor kandidater til ny styreleder og nye styremedlemmer.

  Enten du selv ønsker et av disse vervene eller om du har gode forslag, så skriv en mail til oss i valgkomiteen.

  Om du ønsker at det du skriver vil behandles konfidensielt så merk mailen øverst med KONFIDENSIELT.

  De som selv ønsker å bli valgt eller er foreslått av andre i konfidensialitet blir kontaktet av leder av valgkomiteen ifht å stille til valg.

  Vi ser frem til at flest mulig stiller opp både med seriøse forslag og likeledes at flest mulig stiller opp på årsmøtet senere i vinter og stemmer for et godt styre.

  Det er viktig at det kommer frem noen opplysninger om de som selv ønsker å sitte i styret eller nomineres av andre. Den som stiller til valg må være forberedt på å si noen ord om seg selv i plenum ifm valget.

  Valgkomiteen består av:

  Berit Evju - berit.evju@outlook.com
  Jan-Georg Larsen - jan-georg@live.no
 • Økning av felleskostnader fra 1. Januar 2020

  Publisert 06. jan. 2020

  Styret har i samarbeid med forretningsfører brukt mye tid på slutten av 2019 med å sette opp budsjett for neste år. Etter nøye gjennomgang ser vi oss nødt til å øke felleskostnadene med 7% fra 1. Januar 2020.

  Grunnen til dette er i hovedsak økte kostnader for fjernvarme som vi nevnte sist sameiermøte. I tillegg vil vår reklamasjonsrett på bygningsmassen løpe ut i Juni. Uforutsette kostnader vi tidligere har kunnet ta som reklamasjon mot utbygger må vi etter dette dekke selv. Vi har derfor sett oss nødt til å øke en rekke poster i budsjettet, slik at vi er sikre på å dekke opp for eventuelle uforutsette kostnader.

  Styret jobber kontinuerlig med å optimalisere og reforhandle driftsavtaler og på andre vis redusere kostnadene våre så langt det forsvarlig lar seg gjøre.

  Har du spørsmål til dette kontakt oss gjerne via https://fp1.no/contact_board. Vi vil forøvrig informere, og svare på alle spørsmål, om dette på sameiermøtet senere i vinter.
 • En av heisene i JSV 7-9-11 står.

  Publisert 31. des. 2019

  Hei.
  Den ene heisen i nummer 7-9-11 er ute av drift og KONE er varslet. Den blir nok ikke reparert før tidligst torsdag denne uken.

  Rune Løland
  Styreleder.
 • God Jul og godt nytt år! - Merry Christmas & a happy New Year!

  Publisert 19. des. 2019

  Styret benytter anledningen til å ønske alle beboere en riktig god jul og et godt nytt år.
  Takk for samarbeidet Dere har hatt med oss i styret i året som nå nærmer seg slutten, og velkommen til et godt samarbeid i 2020.

  STYRET
 • Test av ventilasjonsanlegget i sameiet.

  Publisert 17. des. 2019

  Vår ventilasjons leverandør vil drive test av ventilasjonsanlegget vårt
  torsdag 19 desember i perioden 08.00-16.00.
  De vil starte med test av ventilasjonssystemet i hus nummer; 13-15-17.
  Deretter testes anlegget i hus nummer 7-9-11 og til slutt testes anlegget i hus nummer 1-3-5.
  Dette skal ikke ha innvirkning på andre systemer.

  STYRET.