Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • Service & vedlikehold i morgen torsdag 16 januar mellom 09.00-12.00 på gulvvarmeanlegget!

  Publisert 15. jan. 2020

  GK RØR skal i morgen torsdag 16 januar i perioden 09.00-12.00 utføre vedlikehold og skifte en hovedventil som vi har en lekkasje på. Dette vil føre til at det vil bli noe redusert varme i gulvene i morgen som følge av at sirkulasjonen til det vannbårne gulvvarmeanlegget vil bli redusert.
  Vi beklager den ulempen dette vil medføre for våre beboere.

  STYRET.
 • Vi trenger kandidater til nytt styre!

  Publisert 09. jan. 2020

  På det kommende årsmøtet i sameiet skal det velges kandidater til nytt styre. Vi trenger derfor kandidater til ny styreleder og nye styremedlemmer.

  Enten du selv ønsker et av disse vervene eller om du har gode forslag, så skriv en mail til oss i valgkomiteen.

  Om du ønsker at det du skriver vil behandles konfidensielt så merk mailen øverst med KONFIDENSIELT.

  De som selv ønsker å bli valgt eller er foreslått av andre i konfidensialitet blir kontaktet av leder av valgkomiteen ifht å stille til valg.

  Vi ser frem til at flest mulig stiller opp både med seriøse forslag og likeledes at flest mulig stiller opp på årsmøtet senere i vinter og stemmer for et godt styre.

  Det er viktig at det kommer frem noen opplysninger om de som selv ønsker å sitte i styret eller nomineres av andre. Den som stiller til valg må være forberedt på å si noen ord om seg selv i plenum ifm valget.

  Valgkomiteen består av:

  Berit Evju - berit.evju@outlook.com
  Jan-Georg Larsen - jan-georg@live.no
 • Økning av felleskostnader fra 1. Januar 2020

  Publisert 06. jan. 2020

  Styret har i samarbeid med forretningsfører brukt mye tid på slutten av 2019 med å sette opp budsjett for neste år. Etter nøye gjennomgang ser vi oss nødt til å øke felleskostnadene med 7% fra 1. Januar 2020.

  Grunnen til dette er i hovedsak økte kostnader for fjernvarme som vi nevnte sist sameiermøte. I tillegg vil vår reklamasjonsrett på bygningsmassen løpe ut i Juni. Uforutsette kostnader vi tidligere har kunnet ta som reklamasjon mot utbygger må vi etter dette dekke selv. Vi har derfor sett oss nødt til å øke en rekke poster i budsjettet, slik at vi er sikre på å dekke opp for eventuelle uforutsette kostnader.

  Styret jobber kontinuerlig med å optimalisere og reforhandle driftsavtaler og på andre vis redusere kostnadene våre så langt det forsvarlig lar seg gjøre.

  Har du spørsmål til dette kontakt oss gjerne via https://fp1.no/contact_board. Vi vil forøvrig informere, og svare på alle spørsmål, om dette på sameiermøtet senere i vinter.
 • En av heisene i JSV 7-9-11 står.

  Publisert 31. des. 2019

  Hei.
  Den ene heisen i nummer 7-9-11 er ute av drift og KONE er varslet. Den blir nok ikke reparert før tidligst torsdag denne uken.

  Rune Løland
  Styreleder.
 • God Jul og godt nytt år! - Merry Christmas & a happy New Year!

  Publisert 19. des. 2019

  Styret benytter anledningen til å ønske alle beboere en riktig god jul og et godt nytt år.
  Takk for samarbeidet Dere har hatt med oss i styret i året som nå nærmer seg slutten, og velkommen til et godt samarbeid i 2020.

  STYRET
 • Test av ventilasjonsanlegget i sameiet.

  Publisert 17. des. 2019

  Vår ventilasjons leverandør vil drive test av ventilasjonsanlegget vårt
  torsdag 19 desember i perioden 08.00-16.00.
  De vil starte med test av ventilasjonssystemet i hus nummer; 13-15-17.
  Deretter testes anlegget i hus nummer 7-9-11 og til slutt testes anlegget i hus nummer 1-3-5.
  Dette skal ikke ha innvirkning på andre systemer.

  STYRET.
 • 05/12: Oppdatert; "Innbrudd i boder i JSV 13-15-17 i K1 og K2!

  Publisert 04. des. 2019

  Styret har i dag foretatt en befaring av bod arealene i 13-15-17, hvor det er stjålet verdigjenstander fra beboernes boder i K1 og K2 og denne gangen var det i husnummer 13-15-17, det hadde vært ubudne gjester.

  Det står fortsatt gjenstander som er plassert i bod arealene i nummer 13-15-17 i K2 som enten er søppel eller tjuegods som er hensatt.
  Alle som har boder i K2 som har plassert gjenstander eller søppel i bod korridorer, må fjerne dette snarest, da det er brudd på våre vedtekter og plassere søppel der det er rømningsveier.
  Styret kommer heretter ikke til å bruke av sameiets midler til å fjerne privat søppel!

  Styret oppfordrer alle om ukentlig å kontrollere sine boder og forvisse seg om at intet er stjålet.

  FOREBYGGING.
  Sørg for å låse boden din med en kraftig hengelås ellers klippes denne bare av, og slipp aldri inn uvedkommende i våre bygg enten ved at de ringer på din dørtelefon eller på annen måte.

  Det er skremmende og se hvor mange beboere som har store verdier i sine boder, i kombinasjon med dårlige hengelåser, på sine boder som med letthet kan klippes av.

  Styret anmoder alle om å sikre boden sin skikkelig. Husk også alltid å låse bod døren etter deg.

  INNBRUDD.
  Har du hatt innbrudd så må du kontakte politiet og varsle ditt forsikringsselskap snarest.

  På forhånd takk til Dere alle som har et våkent øye med uvedkommende som oppfører seg merkelig i vårt anlegg. Ikke nøle med å varsle styret om du ser noe mistenkelig!

  STYRET.

 • Formell overlevering av ELBIL-lade anlegg utført - Din ladeboks er klar til bruk!

  Publisert 29. nov. 2019

  Det har i dag skjedd en formell overlevering av ELBIL lade anlegget (infrastruktur) fra Grønn Kontakt til Sameiet FBP1.

  KLAR TIL BRUK.
  De som har kjøpt ladeboks og fått denne montert på sin P-plass i K1 eller i K2 kan nå ta den i bruk.
  De som IKKE har kjøpt ladeboks kan se bort fra denne meldingen.

  KORT VEILEDNING.
  -Når du har parkert bilen din på P-plassen din så kobler du til lade kabel mellom bilen og ladeboks.
  -Når det er gjort, aktiverer du lading ved å benytte tilsendt grønn brikke som du skal ha mottatt i
  posten sammen med informasjonsbrev fra Grønn Kontakt.
  -Når lading er fullført fjerner du lade kabelen fra bilen først og deretter fra lade boksen.
  -Det er fullt mulig å la lade kabelen bli hengende eller surre den rundt lade boksen, men da skjer
  det på din egen risiko fordi den kan stjeles.
  -For eventuelle spørsmål du måtte ha, så tar du kontakt med GRØNN KONTAKT.

  INFORMASJON.
  Grønn Kontakt sin kontaktinformasjon finner du i informasjonsbrevet du mottok sammen med lade brikken. Du treffer dem på; post@gronnkontakt.no eller ved å ringe 47 67 08 00 til deres døgnåpne kundeservice.

  BESTILLING AV LADE BOKS.
  Dersom du har ventet med å bestille ladeboks, men finner ut etter hvert at tiden er inne til å
  bestille, da henvender du deg direkte til Grønn Kontakt og gjør en avtale med dem direkte.

  Lykke til!

  STYRET.
 • Ferdigstilling av ELBIL-infrastruktur i K1 og K2.

  Publisert 21. nov. 2019

  Formell overlevering av infrastruktur skjer fredag 29 november, klokka 11.00 i K2.
  I neste uke vil fremføring og terminering til lade bokser som er bestilt, bli ferdigstilt.
  Testing av anlegget vil skje i parallell med montering av lade bokser denne og neste uke.
  Beboere trenger ikke å møte opp da det kun er en overlevering som skal skje mellom Grønn Kontakt og styret.

  STYRET
 • VARSEL OM STRØMUTKOPLING; tirsdag 5 november, onsdag 6 november og torsdag 7 november.

  Publisert 01. nov. 2019

  STRØMUTKOBLING.
  Styret ønsker å varsle alle beboere allerede nå om at det vil bli strømutkopling disse dager
  innenfor tidsspennet 09.00-13.00

  ÅRSAK.
  Strømutkoplingen må skje fordi ELBIL-Ladeprosjektet skal terminere infrastrukturen i våre tre hovedtavleskap i K1 og K2.

  HVILKE BEBOERE BERØRES NÅR?
  05.11.2019 – strømutkobling i tavle 432.AK02.
  Denne tavlen tar med seg sin del av felles anlegg + tårn A med leiligheter og det hele.
  Utkobling fra ca. klokka. 09.00 til ca. klokka. 13.00.

  06.11.2019 – strømutkobling i tavle 432.BK02.
  Denne tavlen tar med seg sin del av felles anlegg + tårn B med leiligheter og det hele.
  Utkobling fra ca. klokka. 09.00 til ca. klokka. 13.00.

  07.11.2019 – strømutkobling i tavle 432.CK02.01.
  Etasjefordeler bygg C .
  Utkopling fra klokka. 09.00 til ca. klokka 13.00.

  GRØNN KONTAKT-TLS ELEKTRO.
  De etterstreber å slå på strømmen igjen så fort som mulig, men de ønsker heller å varsle med for god tid, enn å overskride det de har varslet.

  KONSEKVENSER.
  Strømutkoplingen fordelt over disse 3 dagene/tidsrommene vil få konsekvenser for:
  1. Alle beboere i sameiet vil bli berørt og leiligheten din blir strømløs en av dagene
  2. Rullestolbrukere (heiser vil ikke kunne benyttes i tidsperioden)
  3. Barnevogner som skal benyttes i perioden bør være transportert ned før 09.00.
  4. Alle dører (hoveddører, gesimsdører og alle dører mellom K1 og K2 inn i mot korridorer og
  trappeløp, må åpnes med nøkkel direkte i dør sylinder (ikke nøkkelboks)
  5. Biler i Parkeringskjeller K1 og K2 kan kjøres inn og ut fordi portene vil bli låst i åpen posisjon.
  6. Ventilasjonssystem vil bli avstengt, på en kontrollert måte før strømstans og skal ikke påvirke
  varme i leilighets-gulvene.
  7. Brannalarmanlegget vil ikke bli aktivert men nød lys vil bli tent og branntavler vil ule.
  8. ELBIL Ladere koplet til infrastruktur levert av FBP Boligparkering, vil bli uten strøm i perioder
  disse 3 dagene. (Lade bilen din i kveld og natt.!)
  9. Internett vil heller ikke være tilgjengelig i noen leiligheter fordelt på disse 3 stk. tårnene over
  disse 3 dagene.

  NB!
  Følgende leverandører og partnere er varslet;
  A & B Brannvesen, FBP Drift, FBP Boligparkering, A & B Låsservice, TLS- Elektro, Grønn Kontakt, KONE, GK RØR, GK INNEKLIMA, Oslofjorden Fjernvarme, HOMENET og SOLID AS.

  Styret beklager den ulempe dette vil påføre våre beboere.

  ELBIL-PROSJEKTET & STYRET.