Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • Viktig informasjon til alle som eier garasjeplass

  Publisert 17. aug. 2019

  På det ekstraordinære sameiermøtet førstkommende tirsdag, skal det stemmes over hvorvidt sameiet skal igangsette prosjekt med å installere ladeinfrastruktur for el-bil, for totalt 182 p-plasser i K1 og K2. Stemmes dette igjennom av de fremmøtte og de som har stemt via e-post, vil alle 182 sameiere som eier parkeringsplass, bli fakturert med kr 5.000,- per plass, som tilsvarer sin andel av dette prosjektet.

  Hver sameier kan utover den påkrevde kostnad for infrastruktur, bestille lader til sin plass dersom det er ønskelig. Pris på denne vil være ca 17000,-

  Ca. kr. 1.500,- av beløpet for infrastruktur vil bli tilbakebetalt til hver enkelt sameier med tinglyst p-plass, når sameiet får utbetalt støtte fra Bærum kommune (BK) og Akershus fylkeskommune (AFK), slik det skriftlige tilsagnet fra dem indikerer.

  Har du ikke mulighet til å møte kan du gi din stemme ved å kontakte styret via lettstyrt:

  https://fp1.no/contact_board

  Mere info finner du her:

  https://fp1.no/bulletins/11851
 • SOLID / GK kommer i uke 32 for å se på luktsmitteproblematikken

  Publisert 10. jul. 2019

  Grunnet ferieavvikling vil ikke SOLID / GK har mulighet til å se på luktsmitteproblematikken før uke 32.

  Vi oppfordrer alle å fortsette å fylle ut dette skjemaet dersom man opplever vond lukt i sin leilighet:

  https://forms.gle/taBscdnoapxTrcog7
 • Det er sameiers sitt ansvar å sørge for at leilighetens postkasse er korrekt merket

  Publisert 08. jul. 2019

  Minner om at det er sameiers sitt ansvar å sørge for at leilighetens postkasse er korrekt merket med leilighetens nummer, navnet på samtlige beboere samt adresse og H-nummer.

  Det er essensielt at man ikke klistrer navnelapp på utsiden av postkassen, da hele fronten åpnes av posten og da vil navnelappen ikke være synlig. Navnelapp skal puttes i egen lomme på innsiden av luken til postkassen.

  Har du ikke merket postkassen i henhold til dette, kan du risikere at postbudet ikke lengre vil levere post til deg.

  Mottar du post som ikke er til deg eller hvis du observerer post henslengt på toppen av poststativet eller andre steder på postrommet, kontakt kundeservice@posten.no. Dette er brudd på deres retningslinjer og vil veldig gjerne vite om det slik at de kan ta det opp med sine postbud.
 • Ny reklamasjon mot Solid angående luktsmitteproblematikk

  Publisert 04. jul. 2019

  Styret har igjen sendt en reklamasjon til Solid angående luktsmitteproblematikken enkelte opplever. Vi har lukket den opprinnelige undersøkelsen vi opprettet, men vi ønsker fortsatt tilbakemeldinger fra beboere slik at vi kan ytterligere styrke saken vår mot Solid.

  Den nye undersøkelsen finner du her:

  https://forms.gle/taBscdnoapxTrcog7
 • Viktig info til alle som har tinglyst parkeringsplass i parkeringskjeller K1/K2

  Publisert 21. jun. 2019

  Tid: 18:00 - 19:00, Parkeringskjeller K1
  Det innkalles herved til informasjonsmøte førstkommende Onsdag, 26 Juni, kl 18. Møtet finner sted i garasjeanlegget K1, på innsiden av garasjeport. Om noen ønsker å sitte så ta med campingstol e.l

  Styret i FP1 har vært gjennom en prosess og innhentet tre anbud for montasje av el-bil ladestasjoner i garasjeanlegget.

  Det er i dag ca 190 plasser som ikke har tilgang til ladestasjoner og forespørselen har vært stor. Vi har hatt søknadsprosesser i gang for økonomisk støtte fra Bærum Kommune og fra Akershus Fylkeskommune.

  Vi regner med å få svar i løpet av en uke eller to og har gode muligheter for å få en total støtte på ca 1/3 av total kostnad til infrastruktur.

  Dersom vi ikke får støtte fra kommunen eller fylkeskommunen vil kostnaden på infrastrukturen bli på ca 5.000,- pr plass. I tillegg kommer selve ladeboksen på 18 553, som vil gi en total kostnad på under 24 000,-. Det er svært mye rimeligere enn tilbud sameiet har mottatt tidligere. Styret vil innstille på beslutning om å bestille en komplett infrastruktur for alle garasjeplasser uten lader, og fordele kostnaden på rettighetshaverne.

  I beste fall, med den økonomiske støtte vi håper å få godkjent før vårt informasjonsmøte, vil det dreie seg om en kostnad på ca 3.500 for hver P plass som den enkelte eier av plass må betale i forkant av montasjen (i løpet av august).

  Prosjektet vil isåfall bli bestilt i slutten av Juni, rett etter vårt informasjonsmøte 26/6 og arbeidet vil kunne startes i august for å sluttføres i september/oktober. Nærmere tidsplan avklares ved bestilling.

  I tillegg må hver enkelt bestille sin egen lader direkte og fylle ut et forpliktende skjema som angir betalingsforpliktelser ved bruk og ladning (39 NOK + strømforbruk/ mnd). Dette gjelder kun når den enkelte har kjøpt og aktivert sin ladeboks.

  Hver og en kan utsette kjøp av selve ladeboks, men det vil bli en del dyrere med etterbestilling fremfor å henge seg på nå i dette prosjektet med den støtteordningen som nå ligger i infrastrukturen.

  En av de mulige leverandørene vil delta på vårt informasjonsmøte for å kunne svare på spørsmål. Etter kartlegging og anbud mener styret at dette vil være en god og lønnsom investering også for de som ikke har elbil pr i dag siden hver enkelt leilighet vil ha en større verdi ved salg og utleie etter gjennomført prosjekt.

  Har du spørsmål er det fint om du sender de til oss så vil vi oppdatere dette innlegget med spørsmål og svar. Spørsmål styret ikke kan svare på vil bli besvart under informasjonsmøtet neste Onsdag og lagt ut på lettstyrt.
 • Husk at det er båndtvang for hund ute som inne i sameiet

  Publisert 18. jun. 2019

  Vi ønsker hunder velkommne i sameiet, men ber alle som har hunder å sørge for at de ikke er til sjenanse for andre beboere. Ikke alle er like glade i dyr og enkelte er redde for hunder selv om den helt sikkert er snill og bare vil "leke".

  Husk at det er båndtvang på alle sameiets fellesarealer, inne som ute. Videre er det er båndtvang i Bærum om sommeren, så nå skal alle hunder stå og gå i bånd.

  Det er ikke tillatt å lufte hunder i rundkjøringen mellom blokkene, eller ved sameiets andre lekeplasser for barn.

  Mer info finner dere her:

  https://fp1.no/#/praktisk_info/1293
 • Vi vil høre fra deg dersom du opplever mat- eller sigarettlukt i din leilighet.

  Publisert 15. jun. 2019

  Vi har hatt enkelte henvendelser fra beboere som har opplevd mat- eller sigarettlukt i sine leiligheter. Vi har forsøkt å ta dette som en reklamasjon mot SOLID uten at det har ført frem.

  Vi ønsker derfor å kartlegge videre hvor stort dette problemet er og hvor mange leiligheter som har hatt eller har problemer. Etter mye arbeid siste året er rotårsaken ikke avdekket og vi har behov for en bedre og mer systematisk kartlegging. Dette må til for en mulig reklamasjonssak mot SOLID

  Hvis du har vært berørt tidligere, eller er berørt i disse dager ønsker vi at du fyller ut følgende skjema hver gang du opplever ubehagelig lukt i din leilighet.

  https://forms.gle/Chu2TwwG41VVbRCq9

  Det er til uvurderlig hjelp i en eventuell reklamasjonssak mot utbygger Solid/Profier.
 • Den hvite søppelbilen er nå parkert i rundkjøringen mellom tårnene!

  Publisert 03. jun. 2019

  Dere kan nå kaste avfall (ikke organisk) i den hvite kassebilen som står parkert i rundkjøringen mellom tårnene. Den er erstatning for container.
  Vær snill å fyll opp bilen fra innerst slik at vi får plass til mest mulig.
  Styret
 • Siste oppdatering for etablering av ladestasjoner til el-bil

  Publisert 14. mai. 2019

  Styrets kontaktperson vil kontakte flere elektrikere for å forsøke å presse prisen ned. Det vil bli gjennomført befaringer i neste uke. Vi bør ha nye tilbud ila 2-3 uker.

  Fornebuporten Drift undersøker om FPD kan legge ut for kostnadene knyttet til etablering av infrastrukturen. Styret vil få svar på dette etter mottak av tilbud.

  Styret vil sende ut et tilbud til alle P-plasseiere i begynnelsen av juni.

  Sannsynligvis vil det være mulig å få til leveransen før eller i løpet av sommeren. Både FPD og vi ønsker å få til dette så snart som mulig, men det kan være leveringstid hos leverandør.
 • Dugnad, mandag 13 mai, fra klokken 18:00

  Publisert 09. mai. 2019

  Tid: 18:00 - 21:00
  Se vedlegg for mer informasjon.

  Har du facebook er det fint om du melder deg på her: https://www.facebook.com/events/303950847186746/

  Har du ikke facebook sees vi bare mandag 13 mai, klokken 18:00, ved rundkjøringen!