Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • Service på heiser

  Publisert 27. jan. 2021

  Styret har besluttet at vår nye heisleverandør skal starte med full service på heisene i vårt sameie i neste uke.


  De to første heisene som vil få utført full service, vedlikehold og rengjøring av heissjaktene er i nummer 1-3-5.

  Deretter vil de andre heisene stå for tur i 7-9-11 og 13-15-17.

  Det vil alltid være en heis i drift, når arbeidet pågår.

  Vi vil informere ut i neste uke når dette nærmer seg oppstart.

 • Status fjernvarme

  Publisert 27. jan. 2021

  Sameiet har til nå luftet leiligheter for et sekssifret beløp, og i de fleste har det vært luft som svekker effekten til anlegget og kan forårsake hørbar susing i leilighetene.

  Gjensidige Forsikring har leid inn en konsulent som har vært sameiets kontaktpunkt i denne saken. Han mener at Gjensidige kun dekker skifte av pumper som ble utført i sommer. Sameiet har som følge av dette satt på vent ytterligere lufting av gulv, inntil vi får en avklaring fra forsikringsselskapet. En jobb med å lufte samtlige leiligheter vil koste i størrelsesorden en million kroner, og er ikke noe vi kan fortsette med før det økonomiske er avklart.

  Dersom forsikringsselskapet mener luft i enkelt leiligheter ikke skyldes lynnedslaget, håper vi dette vil dekkes av reklamasjonen vi har meldt inn til SOLID flere ganger, senest i sommer.

  Vi forstår at dette er en uheldig situasjon for alle sammen, og vi kan forsikre dere om at dette er topp prioritet i styret. Vårt mål er å sikre gulvvarme til alle våre beboere, og vi jobber mot å få fikset dette så fort som mulig. Men slik det ligger an nå, så er det ikke usannsynlig at det kan ta uker, før vi har mulighet til å sette i gang jobben med å lufte leiligheter igjen.

  Styret anbefaler alle å kontakte sitt eget forsikringsselskap og undersøke om de kan hjelpe. Har man selv tidligere meldt inn problemer med gulvvarmen til SOLID bør dere kontakte SOLID igjen.

  Vi oppdater så fort vi har ny informasjon i saken.

 • Feil på hoveddør inn/ut av nummer 1-3-5

  Publisert 15. jan. 2021

  Døren lar seg ikke åpne ved hjelp av veggbryter.
  Bruk selve dørvrideren når du skal ut av blokken og dersom nøkkelboks ikke fungerer fra utsiden, så bruk nøkkel i selve hoveddøren.
  Alternativt kan inngangen via garasje benyttes.
  Styret

 • Status fjernvarme

  Publisert 13. jan. 2021

  GK Rør stiller med rørlegger denne og neste uke for å se på problemene med fjernvarmen. Det tar inntil 4 timer å lufte en enkelt leilighet, og med en rørlegger til disposisjon vil de kunne ta ca 20 leiligheter i denne perioden. Til nå har vi fått inn over 50 tilbakemeldinger på kalde gulv, så vi får ikke tatt alle. Men vi jobber oss igjennom listen, og starter med de som har rapportert inn kaldest gulv.

  Vi kontakter beboere en dag eller to før vi kommer for å bekrefte tidspunktet.

  Basert på tilbakemeldingene fra rørlegger vil vi kunne vurdere hva som skjer videre i denne saken.

  Dette var opprinnelig en forsikringssak etter lynnedslaget i sommer, men like før jul trakk forsikringsselskapet seg da de mistenker at selskapet som fikset pumpene etter lynnedslaget kan ha gjort noe under dette arbeidet som har forverret situasjonen. Siste tilbakemelding styret har fått fra forsikringsselskapet er at de skal ha et møte med dette selskapet for å avklare hva som har skjedd neste uke. Slik styret ser det er dette en tvist mellom vårt forsikringsselskap og dette selskapet, som i verste fall kan medføre at saken tar litt lengre tid.

  Vi har også en pågående reklamasjon mot SOLID angående fjernvarmeanlegget da dette ikke har fungert tilfredsstillende siden byggene var nye.

  Etter vi får avklart hvem som tar regningen på dette, vil veien videre være å få fjernvarmeanlegget tilbake til normal tilstand.

 • Meld deg på for å få besøk av rørlegger hvis du har kalde gulv

  Publisert 08. jan. 2021

  GK Rør stiller med rørlegger som kommer onsdag, torsdag og fredag 13-15 januar for å se på leilighetene som har problemer med gulvvarmen. Har du problemer med gulvvarmen, og kan ta imot rørlegger til uken, vennligst fyll ut dette skjemaet:

  https://forms.gle/pMcimc7Hs9GTwhSC6

  De med kaldest gulv vil bli prioritert, siden det er mange som har problemer er det ikke sikkert vi når igjennom alle.

 • Status gulvvarme

  Publisert 08. jan. 2021

  GK Rør mener som kommunisert tidligere at anlegget fungerer slik det skal. Basert på tilbakemeldinger fra beboere er styret åpenbart uenig i denne konklusjonen, og jobber hardt med å få GK Rør i dialog slik at vi kan rette opp i dette.

  Inntil den tid ber vi dere fortsette fylle ut dette skjemaet som GK Rør har tilgang til, slik at de ser alvoret i problemet:

  https://forms.gle/QFmq5Bk2TJHHnKxS9

  Når vi vet noe mer vil vi poste info om dette her.

  Vi beklager og ber om tålmodighet.

 • Søppel skal kastes i søppelsjaktene! - Garbage must be thrown into the garbage disposales in the garbage room.!

  Publisert 05. jan. 2021

  Mellomlagring av søppel på terrasser, gesimser/utenfor egen dør, eller annet uteområde, eller på gulvet i søppelrommet er ikke tillatt.
  Overtredelse vil føre til fakturering av den som forårsaker forsøplingen.
  Styret vil om nødvendig måtte installere kameraovervåking i våre søppelrom for å komme problemet til livs.

  English:
  Temporarely storage of garbage is strictly prohibeted outside your front door, on your terrasse, or on the floor in the garbage room, or any other oustside areas.

  The board will send an invoice to tennants who are breaking theese rules.
  If necessary the board will establish video cameras in the garbage rooms.

  Styret/The board.

 • Vi trenger tilbakemelding om gulvvarmen er tilbake

  Publisert 18. des. 2020

  Da har GK rør jobbet med anlegget i en uke og hevder det er tilbake i funksjon.

  Vi trenger tilbakemelding fra dere om dere fortsatt har problemer:

  https://forms.gle/QFmq5Bk2TJHHnKxS9

  Fyll ut skjemaet over så fort som mulig og hvis det viser seg å fortsatt være problemer vil vi ta dette opp med GK Rør på mandag.

 • Bytte av heisleverandør.

  Publisert 18. des. 2020

  Styret har byttet heisleverandør.
  En konsekvens er at alarmknappen i heisene ikke er aktive, men vår nye heisleverandør Heiskompaniet er på saken og jobber nå med å få etablert alarm-signalet til ny alarmsentral. Arbeidet vil pågå i neste uke og helt til alle heiser har alarmering til ny vaktsentral.
  Det vil bli hengt opp oppslag i alle etasjer i alle tårn om dette.
  Vi gjør oppmerksom på at mobildekningen i heisene ikke er 100% i de laveste etasjene.

  MVH:
  STYRET

 • Gratulerer med ny hovedtrapp i sameiet!

  Publisert 15. des. 2020

  Styret kan gratulere alle beboere med ny hovedtrapp til/- fra hovedinngangen til John Strandrudsvei 1-3-5.
  På årsmøtet i mars måned ble det vedtatt at det skulle settes opp gjerde mellom lekeplass og gang/-sykkelveg mot Kiwi. Gjerdet er på plass og vil sikre barna på lekeplassen på en bedre måte enn før.

  Det ble også besluttet at det skulle bygges ny trapp fra hovedinngangen til 1-3-5 og ned på fortau.
  I dag ble trappa med rekkverk ferdig montert og den er klar til bruk for alle beboere og besøkende.

  Styret håper at den nye trappen vil gjøre det lettere for våre beboere å komme seg til og fra hovedinngangen og ned til fortauet på baksiden.

  Med dette er vedtakene på årsmøtet innfridd.

  Lykke til med bruken av den nye trappa.

  STYRET