Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • Meld deg på for å få besøk av rørlegger hvis du har kalde gulv

  Publisert 08. jan. 2021

  GK Rør stiller med rørlegger som kommer onsdag, torsdag og fredag 13-15 januar for å se på leilighetene som har problemer med gulvvarmen. Har du problemer med gulvvarmen, og kan ta imot rørlegger til uken, vennligst fyll ut dette skjemaet:

  https://forms.gle/pMcimc7Hs9GTwhSC6

  De med kaldest gulv vil bli prioritert, siden det er mange som har problemer er det ikke sikkert vi når igjennom alle.

 • Status gulvvarme

  Publisert 08. jan. 2021

  GK Rør mener som kommunisert tidligere at anlegget fungerer slik det skal. Basert på tilbakemeldinger fra beboere er styret åpenbart uenig i denne konklusjonen, og jobber hardt med å få GK Rør i dialog slik at vi kan rette opp i dette.

  Inntil den tid ber vi dere fortsette fylle ut dette skjemaet som GK Rør har tilgang til, slik at de ser alvoret i problemet:

  https://forms.gle/QFmq5Bk2TJHHnKxS9

  Når vi vet noe mer vil vi poste info om dette her.

  Vi beklager og ber om tålmodighet.

 • Søppel skal kastes i søppelsjaktene! - Garbage must be thrown into the garbage disposales in the garbage room.!

  Publisert 05. jan. 2021

  Mellomlagring av søppel på terrasser, gesimser/utenfor egen dør, eller annet uteområde, eller på gulvet i søppelrommet er ikke tillatt.
  Overtredelse vil føre til fakturering av den som forårsaker forsøplingen.
  Styret vil om nødvendig måtte installere kameraovervåking i våre søppelrom for å komme problemet til livs.

  English:
  Temporarely storage of garbage is strictly prohibeted outside your front door, on your terrasse, or on the floor in the garbage room, or any other oustside areas.

  The board will send an invoice to tennants who are breaking theese rules.
  If necessary the board will establish video cameras in the garbage rooms.

  Styret/The board.

 • Vi trenger tilbakemelding om gulvvarmen er tilbake

  Publisert 18. des. 2020

  Da har GK rør jobbet med anlegget i en uke og hevder det er tilbake i funksjon.

  Vi trenger tilbakemelding fra dere om dere fortsatt har problemer:

  https://forms.gle/QFmq5Bk2TJHHnKxS9

  Fyll ut skjemaet over så fort som mulig og hvis det viser seg å fortsatt være problemer vil vi ta dette opp med GK Rør på mandag.

 • Bytte av heisleverandør.

  Publisert 18. des. 2020

  Styret har byttet heisleverandør.
  En konsekvens er at alarmknappen i heisene ikke er aktive, men vår nye heisleverandør Heiskompaniet er på saken og jobber nå med å få etablert alarm-signalet til ny alarmsentral. Arbeidet vil pågå i neste uke og helt til alle heiser har alarmering til ny vaktsentral.
  Det vil bli hengt opp oppslag i alle etasjer i alle tårn om dette.
  Vi gjør oppmerksom på at mobildekningen i heisene ikke er 100% i de laveste etasjene.

  MVH:
  STYRET

 • Gratulerer med ny hovedtrapp i sameiet!

  Publisert 15. des. 2020

  Styret kan gratulere alle beboere med ny hovedtrapp til/- fra hovedinngangen til John Strandrudsvei 1-3-5.
  På årsmøtet i mars måned ble det vedtatt at det skulle settes opp gjerde mellom lekeplass og gang/-sykkelveg mot Kiwi. Gjerdet er på plass og vil sikre barna på lekeplassen på en bedre måte enn før.

  Det ble også besluttet at det skulle bygges ny trapp fra hovedinngangen til 1-3-5 og ned på fortau.
  I dag ble trappa med rekkverk ferdig montert og den er klar til bruk for alle beboere og besøkende.

  Styret håper at den nye trappen vil gjøre det lettere for våre beboere å komme seg til og fra hovedinngangen og ned til fortauet på baksiden.

  Med dette er vedtakene på årsmøtet innfridd.

  Lykke til med bruken av den nye trappa.

  STYRET

 • Årets "Julegave" fra styret!

  Publisert 11. des. 2020

  Styret har på bakgrunn av boligsameiets gode økonomi, besluttet at det ikke blir noen økning av fellesutgiftene med virkning fra januar 2021.
  Vi håper at dette kan bidra på en positiv måte for alle seksjonseiere i denne søte førjulstid.

  Julehilsen fra :
  STYRET

 • Vi vil høre fra deg dersom du opplever mat, sigarett eller annen lukt i din leilighet.

  Publisert 08. des. 2020

  Vi har igjen hatt enkelte henvendelser fra beboere som har opplevd mat, sigarett eller annen lukt i sine leiligheter. Vi har forsøkt å ta dette som en reklamasjon mot SOLID uten at det har ført frem.

  Vi ønsker derfor å kartlegge videre hvor stort dette problemet er og hvor mange leiligheter som har hatt eller har problemer. Etter mye arbeid siste året er det identifisert lekkasjer mellom enkelte leiligheter.

  Hvis du har vært berørt tidligere, eller er berørt i disse dager ønsker vi at du fyller ut følgende skjema hver gang du opplever ubehagelig lukt i din leilighet.

  https://forms.gle/sWeop33zEUgvNGw3A

  Det er til uvurderlig hjelp i en eventuell reklamasjonssak mot Solid.

 • Fakturaer fra Fornebuporten Boligparkering til våre seksjonseiere for drift & vedlikehold av P-Plass.

  Publisert 02. des. 2020

  Styret har basert på flere henvendelser fra Dere seksjonseiere som har tinglyst opsjon på erverv av parkeringsrett i K1 og K2, undersøkt denne saken på generelt grunnlag.

  Alle seksjonseiere blir fakturert flere ganger pr. år "for en andel av drift og vedlikeholdskostnader", fra Fornebuporten Boligparkering, knyttet til sin tinglyste opsjon/avtale for sin P-Plass.

  Da flere seksjonseiere plutselig mottok 2 stk. fakturaer med 1. måneds mellomrom i oktober og november var det mange av Dere som mente at dette måtte bero på en feil.

  Saken er nå grundig belyst både med bistand fra vår forretningsfører OBF og med Fornebuporten Boligparkering direkte.
  Fornebuporten Boligparkering har med hjemmel i tinglyste opsjon fra 2015, anledning til å fakturere seksjonseierne "for en rettmessig del av sine drift og vedlikeholdskostnader" i K1 og K2, så juridisk sett har de loven på sin side.

  Styret har imidlertid fått medhold i at det er svært uheldig at det ble sendt ut 2. fakturaer kun med 1. måneds varsel og at dette ikke skal gjenta seg.

  OBF har skriftlig beklaget at dette skjedde, da styret mente at dette bryter med god forretningsskikk, og liten forutsigbarhet. De er også forretningsfører for FBP BP.

  Fakturaene skal derfor betales på vanlig måte.

  Dette til info.

  Eventuelle spørsmål Dere måtte ha må rettes direkte til;
  Fornebuporten Boligparkering, v/Jan-Petter Tenold

  Tlf: 47453772 / jpt@fornebuporten.no.

  Vennlig hilsen:
  Styret.

 • Siste frist for å få fikset fjernvarme

  Publisert 01. des. 2020

  Minner om at siste frist for å rapportere inn problemer med fjernvarme i leiligheten din innen fredag 4 desember.

  Mer info her:

  https://fp1.no/bulletins/17845