Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • Kjøreporten inn i garasjekjeller K2 er ødelagt, har kilt seg og vaier som trekker døren opp er røket.

  Publisert 01. feb. 2021

  Da er vi informert fra beboer om at kjøreporten inn i K2 fra kulverten er kilt og vaier røket.
  Styret har varslet Fornebuporten Boligparkering, ved; jan-petter.tenold@fornebuporten.no

  Henvendelser må rutes til ham om denne saken da de eier garasjekjelleren.

  Vennlig hilsen:
  Rune Løland
  Styreleder

 • Årsmøte i sameiet planlegges avholdt 10 mars.

  Publisert 01. feb. 2021

  Årsmøtet i Boligsameiet Fornebuporten 1 planlegges avholdt onsdag 10.03.2021.

   

  Siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 18.02.2021.

   

  Forslag til saker sendes til styret via: https://fp1.no/contact_board


  Det anmodes om å utforme et klart forslag til vedtak som det kan stemmes over.

   

  Innkalling med endelig saksliste og foreskrevne vedlegg vil sendes ut høyst 20 dager og minst 8 dager før årsmøtet.

  Vennlig hilsen:
  Styret

 • Vedlagt brev fra Elvia og Norges vassdrags- og energidirektorat. Saken gjelder høring av søknad om ny 132 kV strømkabel Smestad - Lilleaker – Fornebu, samt ny transformatorcelle på Fornebu transformatorstasjon.

  Publisert 29. jan. 2021

  Vi viser til søknad om nytt 132 kV kabelanlegg på strekningen Smestad–Lilleaker–Fornebu av

  18.02.2020 og oppdatert søknad av 08.06.2020. Søknaden var på offentlig høring i perioden juni–

  september 2020.

  Ved en inkurie videresendte imidlertid ikke Elvia høringsbrevet til naboer og gjenboere ved Fornebu

  transformatorstasjon. NVE gjennomfører derfor nå en begrenset høring der naboer og gjenboere får

  anledning til å uttale seg til søknaden. Høringsfristen er satt til 18. februar 2021.

  Vedlagt er høringsbrev til naboer og gjenboere. Vi ber om at Elvia snarest brevet til naboer og gjenboere til Fornebu transformatorstasjon. Naboeiendom er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger

  imellom.

  https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7323&type=A-1

 • Service på heiser

  Publisert 27. jan. 2021

  Styret har besluttet at vår nye heisleverandør skal starte med full service på heisene i vårt sameie i neste uke.


  De to første heisene som vil få utført full service, vedlikehold og rengjøring av heissjaktene er i nummer 1-3-5.

  Deretter vil de andre heisene stå for tur i 7-9-11 og 13-15-17.

  Det vil alltid være en heis i drift, når arbeidet pågår.

  Vi vil informere ut i neste uke når dette nærmer seg oppstart.

 • Status fjernvarme

  Publisert 27. jan. 2021

  Sameiet har til nå luftet leiligheter for et sekssifret beløp, og i de fleste har det vært luft som svekker effekten til anlegget og kan forårsake hørbar susing i leilighetene.

  Gjensidige Forsikring har leid inn en konsulent som har vært sameiets kontaktpunkt i denne saken. Han mener at Gjensidige kun dekker skifte av pumper som ble utført i sommer. Sameiet har som følge av dette satt på vent ytterligere lufting av gulv, inntil vi får en avklaring fra forsikringsselskapet. En jobb med å lufte samtlige leiligheter vil koste i størrelsesorden en million kroner, og er ikke noe vi kan fortsette med før det økonomiske er avklart.

  Dersom forsikringsselskapet mener luft i enkelt leiligheter ikke skyldes lynnedslaget, håper vi dette vil dekkes av reklamasjonen vi har meldt inn til SOLID flere ganger, senest i sommer.

  Vi forstår at dette er en uheldig situasjon for alle sammen, og vi kan forsikre dere om at dette er topp prioritet i styret. Vårt mål er å sikre gulvvarme til alle våre beboere, og vi jobber mot å få fikset dette så fort som mulig. Men slik det ligger an nå, så er det ikke usannsynlig at det kan ta uker, før vi har mulighet til å sette i gang jobben med å lufte leiligheter igjen.

  Styret anbefaler alle å kontakte sitt eget forsikringsselskap og undersøke om de kan hjelpe. Har man selv tidligere meldt inn problemer med gulvvarmen til SOLID bør dere kontakte SOLID igjen.

  Vi oppdater så fort vi har ny informasjon i saken.

 • Feil på hoveddør inn/ut av nummer 1-3-5

  Publisert 15. jan. 2021

  Døren lar seg ikke åpne ved hjelp av veggbryter.
  Bruk selve dørvrideren når du skal ut av blokken og dersom nøkkelboks ikke fungerer fra utsiden, så bruk nøkkel i selve hoveddøren.
  Alternativt kan inngangen via garasje benyttes.
  Styret

 • Status fjernvarme

  Publisert 13. jan. 2021

  GK Rør stiller med rørlegger denne og neste uke for å se på problemene med fjernvarmen. Det tar inntil 4 timer å lufte en enkelt leilighet, og med en rørlegger til disposisjon vil de kunne ta ca 20 leiligheter i denne perioden. Til nå har vi fått inn over 50 tilbakemeldinger på kalde gulv, så vi får ikke tatt alle. Men vi jobber oss igjennom listen, og starter med de som har rapportert inn kaldest gulv.

  Vi kontakter beboere en dag eller to før vi kommer for å bekrefte tidspunktet.

  Basert på tilbakemeldingene fra rørlegger vil vi kunne vurdere hva som skjer videre i denne saken.

  Dette var opprinnelig en forsikringssak etter lynnedslaget i sommer, men like før jul trakk forsikringsselskapet seg da de mistenker at selskapet som fikset pumpene etter lynnedslaget kan ha gjort noe under dette arbeidet som har forverret situasjonen. Siste tilbakemelding styret har fått fra forsikringsselskapet er at de skal ha et møte med dette selskapet for å avklare hva som har skjedd neste uke. Slik styret ser det er dette en tvist mellom vårt forsikringsselskap og dette selskapet, som i verste fall kan medføre at saken tar litt lengre tid.

  Vi har også en pågående reklamasjon mot SOLID angående fjernvarmeanlegget da dette ikke har fungert tilfredsstillende siden byggene var nye.

  Etter vi får avklart hvem som tar regningen på dette, vil veien videre være å få fjernvarmeanlegget tilbake til normal tilstand.

 • Meld deg på for å få besøk av rørlegger hvis du har kalde gulv

  Publisert 08. jan. 2021

  GK Rør stiller med rørlegger som kommer onsdag, torsdag og fredag 13-15 januar for å se på leilighetene som har problemer med gulvvarmen. Har du problemer med gulvvarmen, og kan ta imot rørlegger til uken, vennligst fyll ut dette skjemaet:

  https://forms.gle/pMcimc7Hs9GTwhSC6

  De med kaldest gulv vil bli prioritert, siden det er mange som har problemer er det ikke sikkert vi når igjennom alle.

 • Status gulvvarme

  Publisert 08. jan. 2021

  GK Rør mener som kommunisert tidligere at anlegget fungerer slik det skal. Basert på tilbakemeldinger fra beboere er styret åpenbart uenig i denne konklusjonen, og jobber hardt med å få GK Rør i dialog slik at vi kan rette opp i dette.

  Inntil den tid ber vi dere fortsette fylle ut dette skjemaet som GK Rør har tilgang til, slik at de ser alvoret i problemet:

  https://forms.gle/QFmq5Bk2TJHHnKxS9

  Når vi vet noe mer vil vi poste info om dette her.

  Vi beklager og ber om tålmodighet.

 • Søppel skal kastes i søppelsjaktene! - Garbage must be thrown into the garbage disposales in the garbage room.!

  Publisert 05. jan. 2021

  Mellomlagring av søppel på terrasser, gesimser/utenfor egen dør, eller annet uteområde, eller på gulvet i søppelrommet er ikke tillatt.
  Overtredelse vil føre til fakturering av den som forårsaker forsøplingen.
  Styret vil om nødvendig måtte installere kameraovervåking i våre søppelrom for å komme problemet til livs.

  English:
  Temporarely storage of garbage is strictly prohibeted outside your front door, on your terrasse, or on the floor in the garbage room, or any other oustside areas.

  The board will send an invoice to tennants who are breaking theese rules.
  If necessary the board will establish video cameras in the garbage rooms.

  Styret/The board.