Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • Service & vedlikehold på våre heiser fortsetter mandag 15 februar.

  Publisert 13. feb. 2021

  Service & Vedlikeholdsarbeidet fortsetter mandag morgen 15. februar.
  I morgen er det de to heisene i nummer 13-15-17 som det skal utføres service på.
  En av heisene vil alltid være operativ.

  Styret.

 • Service & vedlikehold på våre heiser i morgen fredag 12. februar.

  Publisert 11. feb. 2021

  Service & Vedlikeholdsarbeidet fortsetter i morgen fredag 12 februar.
  I morgen er det de to heisene i nummer 7-9-11 som det blir utført service på.
  En av heisene vil alltid være operativ.

  Styret.

 • Service & vedlikehold på våre heiser starter i morgen onsdag 10 februar.

  Publisert 09. feb. 2021

  Service & Vedlikeholdsarbeidet starter opp i morgen onsdag 10 februar.
  I morgen er det de to heisene i nummer 1-3-5 som blir utført service på.
  En av heisene vil alltid være operativ.

  Styret.

 • Ventilatorfeil i nummer 7-9-11 er funnet og rettet.

  Publisert 08. feb. 2021

  Mandag: 13.30
  Styret kan melde at feilen som forårsaket stans av avtrekk fra noen leiligheter er funnet og at anlegget nå skal virke slik det skal.

  mvh:

  STYRET

 • Ventilatorfeil fortsatt i noen leiligheter.

  Publisert 08. feb. 2021

  ENERGIMA sin serviceingeniør er nå på veg tilbake til oss og vil kontakte hver enkelt av Dere som har meldt feil. Han ringer dere direkte da han har fått liste av meg med kontaktinfo.

  Rune Løland
  Styreleder

 • Ventilatorfeil i flere leiligheter i JSV nummer 7 skal nå være rettet.

  Publisert 06. feb. 2021

  Status mandag 8 februar klokka 11.45.
  ENERGIMA sin serviceingeniør melder at anlegget nå skal være i orden i de leilighetene som hadde mistet sitt avtrekk og som meldte inn dette i helgen.
  Dersom ventilator fortsatt ikke fungerer i din leilighet sender du snarest en ny melding her på lettstyrt.

  mvh:
  Styret.

  ENERGIMA har i dag (lørdag) gjennomført feilsøking på ventilasjonssystemet vårt etter at flere meldte feil, etter arbeidstidens slutt i går.
  Ventilasjonssystemet er det ingen feil på og det fungerer slik det skal.

  Det er imidlertid mye som indikerer at det kan være feil på spjeldmotor til hver av disse leilighetene og de får vi ikke feilsøkt grundigere før over helgen, da vi trenger tekniske tegninger av anlegget som ikke er tilgjengelige i dag.

  Vi har besøkt 3 av de feilmeldte leilighetene som det er meldt feil på og ingen av dem har avtrekk.
  Avtrekk og tilluft på anlegget er kontrollert og funnet ok i alle de øvrige bygg i sameiet.

  Vi kan bare beklage at vi ikke får undersøkt spjeldmotorene før over helgen til disse 4 leilighetene og den ulempe dette medfører for seksjonseierne dette berører.

  Vennlig hilsen:
  Styret

 • Valgkomiteen søker kandidater til styreverv i sameiet.

  Publisert 05. feb. 2021

  Valgkomiteen er i gang med å planlegge valget til årsmøtet i mars måned. 

  Det er ulike roller som skal besettes, og vi håper på at det er mange blant Dere som har lyst til å delta i sameiets styrearbeid.

  Erfaring fra styreledelse, styrearbeid, engasjement, gjennomføringsevne og velvilje er egenskaper som verdsettes høyt!

  Erfaring fra tidligere styreverv, teknisk drift, eiendomsdrift eventuelt juridisk kompetanse, kan være en fordel men ingen spesielle krav til kompetanse.


  Kandidater som velges må regne med å bruke en del av sin fritid på styresaker. Vi øsker alle henvendelser velkommen og skal vurdere alle seriøst. Spesielt håper vi at flere som også bor i blokken vil henvende seg denne gangen og at de som kjenner problemer i praksis ønsker å være med å få sameiet til å bli et bedre sted å bo.

  Det skal velges kandidater til følgende verv;
  Styreleder
  Styremedlem
  Styremedlem
  Varamedlem
  Varamedlem 

  Hvis du ønsker at Fornebuporten 1 skal bli et bedre sted å bo så meld deg for styreverv eller tips gjerne inn personer du tror kan gjøre en god jobb.

   

  Ta kontakt med:
  marianne.furru@gmail.com og henrikfoss@me.com

   

  Vi ser frem til å høre fra dere.


  Vennlig hilsen:
  Valgkomiteen
  Marianne (tlf 0047 934 15 932) og Jan Henrik.

 • Kjøreporten inn i garasjekjeller K2 er ødelagt, har kilt seg og vaier som trekker døren opp er røket.

  Publisert 01. feb. 2021

  Da er vi informert fra beboer om at kjøreporten inn i K2 fra kulverten er kilt og vaier røket.
  Styret har varslet Fornebuporten Boligparkering, ved; jan-petter.tenold@fornebuporten.no

  Henvendelser må rutes til ham om denne saken da de eier garasjekjelleren.

  Vennlig hilsen:
  Rune Løland
  Styreleder

 • Årsmøte i sameiet planlegges avholdt 10 mars.

  Publisert 01. feb. 2021

  Årsmøtet i Boligsameiet Fornebuporten 1 planlegges avholdt onsdag 10.03.2021.

   

  Siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 18.02.2021.

   

  Forslag til saker sendes til styret via: https://fp1.no/contact_board


  Det anmodes om å utforme et klart forslag til vedtak som det kan stemmes over.

   

  Innkalling med endelig saksliste og foreskrevne vedlegg vil sendes ut høyst 20 dager og minst 8 dager før årsmøtet.

  Vennlig hilsen:
  Styret

 • Vedlagt brev fra Elvia og Norges vassdrags- og energidirektorat. Saken gjelder høring av søknad om ny 132 kV strømkabel Smestad - Lilleaker – Fornebu, samt ny transformatorcelle på Fornebu transformatorstasjon.

  Publisert 29. jan. 2021

  Vi viser til søknad om nytt 132 kV kabelanlegg på strekningen Smestad–Lilleaker–Fornebu av

  18.02.2020 og oppdatert søknad av 08.06.2020. Søknaden var på offentlig høring i perioden juni–

  september 2020.

  Ved en inkurie videresendte imidlertid ikke Elvia høringsbrevet til naboer og gjenboere ved Fornebu

  transformatorstasjon. NVE gjennomfører derfor nå en begrenset høring der naboer og gjenboere får

  anledning til å uttale seg til søknaden. Høringsfristen er satt til 18. februar 2021.

  Vedlagt er høringsbrev til naboer og gjenboere. Vi ber om at Elvia snarest brevet til naboer og gjenboere til Fornebu transformatorstasjon. Naboeiendom er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger

  imellom.

  https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7323&type=A-1