Oppslagstavle for Fornebuporten 1

 • Forebyggende tiltak mot Korona virus iverksettes denne uken i vårt sameie!

  Publisert 10. mar. 2020

  Styret i sameiet har i dag bedt vår leverandør av renholds-tjenester om å iverksette forebyggende tiltak i alle blokkene mot Korona viruset.

  Det vil derfor umiddelbart bli iverksatt ekstra rengjøring av blant annet;
  - dør-bryter-paneler i alle etasjer i alle tårn og med spesielt fokus på hoveddører
  - heisens trykk knapper i alle etasjer, med fokus på hoveddør, dør til trappeløp ned i K1 og K2
  - dør-paneler inn og ut av alle post-rom
  - dør-paneler inn og ut av alle søppelrom i alle blokker
  - trappe-rekkverk fra 2 etasje og helt ned til K2 i alle blokker.
  - utgangsdører til tak terrassene

  NB!
  Styret har bedt om at tiltakene iverksettes umiddelbart.
  Øvrige tiltak vil styret vurdere fortløpende.

  Styret.
 • Nye retningslinjer fra vår driftsleverandør i forbindelse med Korona-viruset!

  Publisert 10. mar. 2020

  Styret ønsker å informere om retningslinjene som vår driftsleverandør FBP Drift har sendt ut.

  Det vil heretter bli begrenset nærkontakt til beboere og seksjonseiere i Fornebuporten1 pga frykt for spredning av virus.
  Dette skal ikke gå nevneverdig ut over kvaliteten på tjenesten vi leverer, men vi ber om at Boligperm og mail blir brukt i større grad for innmelding og viktig at meldingene er så detaljerte som mulig.

  Håper dette skal begrense personlig oppmøte for kontroll av opplysninger, og også da begrense muligheten for smitte.
  Som servicepersonell er vi veldig eksponert for smitte og kan lett smitte andre før vi vet om vi er smittebærere.
  Vedlagt følger derfor retningslinjene til vår driftsleverandør slik at Dere ser hvordan vi håndterer dette i Aker-kvartalet.

  Styret
 • Nye parkeringsbestemmelser fra mandag 2 mars

  Publisert 01. mar. 2020

  Styret har nå distribuert innloggingsdetaljer til vår nye parkeingsportal direkte til alle beboere. Har du ikke mottatt dette per e-post tar du kontakt med oss via https://fp1.no/contact_board så skal vi sørge for at systemet vårt oppdateres med korrekt informasjon.

  Nye regler er 12t parkering med 24t karantene. Det er kun gjester av beboere som har lov å parkere her. Biler registrert på beboere i sameiet vil bli bøtelagt. Det er 20 minutter gratis korttidsparkering for alle (beboere og gjester) uten parkeringsbevis. Etter 20 minutter må man ha registrert parkeringen, ellers risikerer man bot.
 • Årsmøte 2020 - Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

  Publisert 28. feb. 2020

  Styret innkaller til Årsmøte 2020 i Widerøevegen 5, (Billia-bygget) 1366 Fornebu,
  mandag 9 mars klokka 18.00.
  Årsmøtet avholdes i 3 etasje i bygget.

  Du tar heisen eller trappa opp i 3 etasje, der du finner oss.
  Hovedinngang vender mot trafikkert hovedvei.

  En seksjonseier kan møte med fullmektig.
  Fullmaktskjema fylles da ut, signeres og medbringes til årsmøtet.
  Du finner den på side 2 i vedlegget.

  Vel møtt!

  Styret.
 • Parkeringsregulering av utendørs gjesteparkering innføres Mandag 2. mars

  Publisert 24. feb. 2020

  Vi har inngått avtale med P-Service AS om parkeringsregulering av de 7 parkeringsplassene utenfor K1. Dette trer i kraft Mandag 2 mars, og all parkering må da registreres i P-Service sin parkeringsportal.

  Vi vil informere om innloggingsdetaljer til den nye portalen i løpet av uken.

  For de 7 plassene utenfor K1 vil det bli tillatt å parkere i 12 timer med 24 timers karantene fra endt parkering. Plassene er kun for gjester av beboere i FP1. For å kunne parkere må beboer som har besøk registrere registreringsnummeret til gjest innen 20 minutter etter parkering har startet.

  Hvis det er for lite kapasitet å tillate parkering på 12 timer, forbeholder vi oss retten til å endre dette ved behov. Vi vil informere om endringer på hjemmesiden vår og i parkeringsportalen.

  Biler registrert på eiere eller beboere i sameiet har ikke mulighet å benytte seg av gjesteparkeringen, bortsett fra korttidsopphold på inntil 20 minutter.

  I parkeringskjeller K1 er det fortsatt parkering til kr 5,- per time på ettermiddager og hele helgen.
 • Asker & Bærum Brannvesen gjennomfører brannøvelse på torsdag denne uken.

  Publisert 04. feb. 2020

  Det vil bli avholdt brannøvelse i John Strandrudsveg 1-3-5 torsdag 6 februar ca mellom 10.00-12.00.
  Det vil ikke bli utløst brannalarm og evakuering er derfor ikke nødvendig.
  Primært er det vann-stigerør fra K2 til opp på taket som skal testes.
  Dette til info.

  HMS-ansvarlig & Styret.
 • Boligsameiet Fornebuporten 1 - Varsel om årsmøte 2020.

  Publisert 30. jan. 2020

  Styret i Boligsameiet Fornebuporten 1 varsler med dette at årsmøtet avholdes,
  mandag 9. mars klokka 18.00-20.00 i Widerøevegen 5, 3 etasje.
  Widerøevegen 5 er bygget der Volvo/Billia holder til og hovedinngangen vender mot trafikkert hovedvei.

  Siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på møtet er onsdag 12. februar 2020.

  Forslag til saker leveres skriftlig til;
  Rune Andre' Løland til: r-loelan@online.no.
  Det anmodes om å utforme et klart forslag til vedtak som det kan stemmes over.

  Innkalling med endelig saksliste og foreskrevne vedlegg vil sendes ut tidligst 20 dager og minst 8 dager før årsmøtet.

  Med vennlig hilsen

  Styret i Boligsameiet Fornebuporten 1
 • Testing av ventilasjonsanlegg i forbindelse med brann tirsdag 28 januar i perioden 08.00-09.00

  Publisert 27. jan. 2020

  Styret varsler om at det må utføres planlagt testing av vårt ventilasjonsanlegg i morgen tirsdag 28 januar. Testen vil bli utført fra klokka 08.00 og nede tid på ventilasjons aggregatet vil bli på maksimum 1 time.

  Nede tid på ventilasjonsanlegget vil kun berøre beboer i JSV: 7-9-11.

  Vår driftsleverandør vil være tilstede når arbeidet pågår.

  Vennlig hilsen:
  STYRET.


 • Service & vedlikehold i morgen torsdag 16 januar mellom 09.00-12.00 på gulvvarmeanlegget!

  Publisert 15. jan. 2020

  GK RØR skal i morgen torsdag 16 januar i perioden 09.00-12.00 utføre vedlikehold og skifte en hovedventil som vi har en lekkasje på. Dette vil føre til at det vil bli noe redusert varme i gulvene i morgen som følge av at sirkulasjonen til det vannbårne gulvvarmeanlegget vil bli redusert.
  Vi beklager den ulempen dette vil medføre for våre beboere.

  STYRET.
 • Vi trenger kandidater til nytt styre!

  Publisert 09. jan. 2020

  På det kommende årsmøtet i sameiet skal det velges kandidater til nytt styre. Vi trenger derfor kandidater til ny styreleder og nye styremedlemmer.

  Enten du selv ønsker et av disse vervene eller om du har gode forslag, så skriv en mail til oss i valgkomiteen.

  Om du ønsker at det du skriver vil behandles konfidensielt så merk mailen øverst med KONFIDENSIELT.

  De som selv ønsker å bli valgt eller er foreslått av andre i konfidensialitet blir kontaktet av leder av valgkomiteen ifht å stille til valg.

  Vi ser frem til at flest mulig stiller opp både med seriøse forslag og likeledes at flest mulig stiller opp på årsmøtet senere i vinter og stemmer for et godt styre.

  Det er viktig at det kommer frem noen opplysninger om de som selv ønsker å sitte i styret eller nomineres av andre. Den som stiller til valg må være forberedt på å si noen ord om seg selv i plenum ifm valget.

  Valgkomiteen består av:

  Berit Evju - berit.evju@outlook.com
  Jan-Georg Larsen - jan-georg@live.no